Sanofi versnelt Zika vaccinonderzoek

Sanofi versnelt het onderzoek naar een Zika-vaccin. Dr. Nicholas Jackson, Vice President en hoofd Global Research van Sanofi Pasteur meldt in Fortune dat nu een team van 80 wetenschappers werkt aan de ontwikkeling. Sanofi hoopt nog dit voorjaar nog te kunnen beginnen met de preklinische trials van een Zika-vaccin in dieren. De eerste klinische studies met mensen volgen waarschijnlijk volgend jaar. De start van deze klinische studies is mede afhankelijk van de snelheid waarmee regelgevende instanties de onderzoeksprotocollen goedkeuren. Daarmee kunnen jaren gewonnen worden.

Ontwikkeling en productie Zika-vaccin
Voor de ontwikkeling van het Zika vaccin zal Sanofi haar kennis en ervaring opgedaan met de ontwikkeling van andere vaccins inzetten, zoals die voor Dengue (knokkelkoorts), Gele koorts en Japanse encefalitis. De speciaal voor deze vaccins ontwikkelde technologie kan de ontwikkeling van een Zika-vaccin versnellen en bovendien meer zekerheden geven over de veiligheid omdat de ‘ruggengraat’ van het vaccin al zonder problemen in miljoenen patiënten wordt toegepast. Zo hoopt Sanofi tijd te winnen.

Sanofi heeft voor de productie van het Dengue vaccin een nieuwe productiesite gebouwd in Neuville-sur-Saône (Frankrijk). Deze fabriek heeft een jaarlijkse capaciteit van 100 miljoen doses van het dengue-vaccin met vier stammen (strains). Indien nodig kan de productie hier aangepast worden om meer doses Zika-vaccins te maken, die maar één stam hebben.

Wereldwijde samenwerking
Volgens de WHO doen wereldwijd minstens 15 bedrijven en academische centra onderzoek naar Zika. Op papier lijkt de ontwikkeling van een vaccin relatief gemakkelijk, omdat de genetische code van de verschillende monsters van het Zika virus voor 95% overeenkomt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld HIV, dat grote genetische variatie vertoont. Maar, het ontwikkelen van klinische studies kan bemoeilijkt worden, omdat het in dit geval gaat om zwangere vrouwen, die vaak uitgesloten worden van klinisch onderzoek.

Klinsch onderzoek in VS
Dr Anthony Fauci, directeur van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases hoopt al in september 2016 te kunnen starten met klinisch onderzoek bij mensen. Wetenschappers van zijn instituut waren betrokken bij de ontwikkeling van een vaccin voor Ebola. Zij proberen nu hetzelfde te doen voor Zika, met bijzondere focus op zwangere vrouwen. Hij waarschuwt dat klinisch onderzoek niet hetzelfde is als de productie van een vaccin voor gebruik. Immers, het vaccin moet eerst getest worden op effectiviteit en veiligheid. Hij verwacht dat fase 1 van het onderzoek aan het eind van de zomer zal beginnen. Deze eerste fase is slechts de start van een langlopend proces.

Oproep WHO voor calamiteitenfonds
Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO roept op tot de inrichting van een nieuwe vorm van financiering voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins in geval van nood. Van farmaceutische bedrijven kan niet verwacht worden dat zij de kosten die gemoeid zijn met het aanpakken van wereldwijde pandemieën dragen, stelt Chan. De farmaceutische industrie investeerde de afgelopen twee jaar bijna 1 miljard dollar in de ontwikkeling van een vaccin tegen Ebola zonder enige ‘return on investment’. Terwijl de Ebola uitbraak formeel nog niet onder controle is, richt de farmaceutische industrie zich nu ook op de bestrijding van Zika. Volgens Chan moet er een fonds ingericht worden zodat landen en industrieën gezamenlijk kunnen optrekken in het bestrijden van gevaren voor de volksgezondheid. In die context wees ze ook op de gevaren van antibioticaresistentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *