Waardoor ontstaat chronische pijn?

Ruim 10% van de westerse wereldbevolking lijdt aan chronische pijn. Om dit aantal terug te dringen, moeten we meer weten over de oorsprong van chronische pijn. Voor haar proefschrift onderzocht Ellen Generaal welke factoren bijdragen aan het ontstaan van chronische pijn. Generaal is onderzoeker bij GGZ inGeest en promoveert op 14 maart bij VUmc.

Generaal onderzocht chronische wijdverspreide pijn. Dat is pijn in de rug, de nek en de gewrichten van armen, benen, handen en/of voeten. Maar welke factoren beïnvloeden het ontstaan hiervan? Zijn dit biologische factoren, zoals het zenuwstelsel, het afweersysteem, en het stresshormoon cortisol? Of speelt recente stress een rol bij het ontstaan van chronische pijn? Voor het beantwoorden van deze vragen, maakte Generaal gebruik van gegevens van ruim 2.000 proefpersonen van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA).

Biologische factoren
Het proefschrift toont aan dat mensen met chronische pijn een lagere cortisolwaarde en een anders functionerend afweersysteem hebben dan mensen zonder chronische pijn. Uit het onderzoek blijkt echter dat deze biologische veranderingen niet voorafgaan aan het ontstaan van chronische pijn. Het zou zo kunnen zijn dat deze biologische veranderingen niet vóór, maar ná chronische pijn plaatsvinden. Deze nieuwe hypothese zou onderzocht moeten worden in toekomstig onderzoek.

Stress
Verder laat Generaal in haar proefschrift zien dat recente stress wel bijdraagt aan het ontstaan van chronische pijn. Stressvolle gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld scheiding van een partner of financiële problemen, blijken het risico op het ontwikkelen van chronische pijn te verhogen. Dit wil niet zeggen dat chronisch pijn alléén door stress ontstaat, maar stress lijkt wel bij te dragen aan het ontstaan van chronische pijn. “Met dit onderzoek zijn we een stap verder gekomen in de kennisvergaring over de oorsprong van chronische pijn. Toekomstig onderzoek zal verder licht moeten laten schijnen op het complex samenspel van factoren die leiden tot de aandoening.”

Bekijk hier het volledige proefschrift.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *