Nieuwe Cao Drogisterijbranche 2015-2016

Werkgevers en vakbond CNV Dienstenbond hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de drogisterijbranche met een looptijd van één jaar.Tijdens de looptijd worden op twee momenten de lonen met in totaal 2% verhoogd. Betrokken partijen zijn positief over het bereikte resultaat, ook omdat dit akkoord tot stand is gekomen in een tijd waarin het lastig blijkt om cao’s af te spreken.

De afgelopen maanden hebben de werkgevers in de drogisterijbranche gesproken met de vakbonden over een nieuwe cao. Die gesprekken hebben begin dit jaar geleid tot een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao voor 12 maanden waarmee inmiddels, na voorlegging aan de respectievelijke achterbannen, is ingestemd.

De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt in de nieuwe cao zijn:

– Een looptijd van 1 jaar van 1 februari 2015 tot 1 februari 2016.

– De feitelijke lonen en schaallonen worden verhoogd met:
> 1,25% per 1 april 2015 (periodeloners per 23 maart 2015);
> 0,75 % per 1 januari 2016 (periodeloners per 28 december 2015).

– Het artikel over de pensioengerechtigde leeftijd zal aangepast worden zodat de arbeidsovereenkomst eindigt op de datum waarop recht op AOW ontstaat.

Verder is afgesproken dat de opzegtermijn, die in de cao is opgenomen voor ontslag bij opheffing of herstructurering bedrijf, wordt aangepast aan de standaard wettelijke termijnen. Zelfstandigen zullen ter compensatie hiervan afspraken maken in de Stichting DID om een compensatie voor de medewerkers te geven voor het inkorten van de opzegtermijnen.

Werkgevers en werknemers zullen gezamenlijk de cao gaan moderniseren en daarbij tevens overleg voeren over de uitwerking van de afspraken rond het derde WW-jaar conform het Sociaal Akkoord 2013 en het in dit kader uitgebrachte SER advies. Gesprekken worden opgestart zodra het proces van algemeen verbindend verklaring is afgerond en de cao-tekst voor de achterban gereed is gekomen.

Voor een compleet overzicht van het cao-akkoord, klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *