Jongeren met slaapproblemen gebruiken vaker genotsmiddelen

Jongeren die slecht slapen, gebruiken een jaar later vaak meer alcohol en andere verslavende genotsmiddelen dan hun leeftijdsgenoten die wel een goede nachtrust hebben. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Sara Pieters van de Radboud Universiteit.

Dat er bij volwassenen een verband is tussen slaapproblemen en middelengebruik, is al langer bekend. Pieters was benieuwd of dit ook voor tieners geldt, aangezien in de puberteit vaak de interesse in alcohol en andere genotsmiddelen toeneemt en bovendien de slaappatronen veranderen.
In de Telegraaf legt Pieters uit: “We stelden meer dan 500 jongeren tussen 12 en 15 vragen over het moment dat ze naar bed gingen, of ze dan moe waren, nog met hun telefoon bezig, of met games en dergelijke, en of ze dan snel konden inslapen. Dat deden we op twee momenten, met ongeveer een jaar ertussen. Jongeren die bij de eerste meting aangaven slaapproblemen te hebben, gebruikten het jaar erop meer alcohol en drugs en vertoonden ook meer emotionele en gedragsproblemen. Andersom voorspelden alcoholgebruik, roken en blowen niet consistent slaapproblemen het jaar erop.”

Het is nog niet helemaal duidelijk waarom slaapproblemen leiden tot meer gebruik van drugs en alcohol. Het kan te maken hebben met de negatieve effecten van slaperigheid op verschillende processen die met zelfcontrole te maken hebben, denkt de promovenda. ”Het kan er ook aan liggen dat slaaptekort iets verandert aan de werking van het beloningssysteem in de hersenen – zo is er bijvoorbeeld ook samenhang tussen slaaptekort en trek in vet en veel eten.”
Pieters adviseert jongeren om voor het slapen niet te veel met tablets en smartphones bezig te zijn en zoveel mogelijk vaste bedtijden aan te houden.

Bron: Telegraaf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *