GS1 Nederland lanceert DatakwaliTijd 2.0

GS1 Nederland heeft tijdens haar congres op 23 maart jl. een veelomvattend datakwaliteitsplan gelanceerd: DatakwaliTijd 2.0. Doel van dit plan is het bieden van gegarandeerde datakwaliteit van zowel etiket- als logistieke informatie ten behoeve van consumenten, afnemers en professionele informatiegebruikers. Retail gebruikt de informatie van GS1 om efficiënter zaken te doen, voor online verkoop maar ook voor het logistieke traject. Als de gegevens niet correct zijn, loopt het bedrijfsproces vast.

Verbetering datakwaliteit van cruciaal belang
De kwaliteit (juistheid en volledigheid) van productgegevens in GS1 Data Source is uitermate belangrijk. Daarom hebben GS1 Nederland, retailers en fabrikanten de afgelopen maanden gewerkt aan de ontwikkeling van concrete voorstellen om de datakwaliteit in GS1 Data Source te verbeteren en op een efficiënte wijze te borgen.

DatakwaliTijd 2.0 steunt op 5 pijlers
DatakwaliTijd 2.0 is een integraal meerjarenplan. Kern van de voorgestelde aanpak is dat de kwaliteit van de data (zowel etiketgegevens als logistieke gegevens) steekproefsgewijs blijvend worden gecontroleerd om zo tot een gegarandeerde kwaliteit van productdata te komen. De aanpak is gebouwd op 5 pijlers:

  • Duidelijkheid. Opstellen van eenduidige kwaliteitscriteria en richtlijnen zodat onomstreden is wanneer een afwijking ook echt een fout is.
  • Juiste invoer. Uitbreiding van logische en fysieke controles. Controle van alle nieuwe producten en mutaties op bestaande producten door een daartoe gecertificeerde partij. Nieuwe webinterface voor het vereenvoudigen van de invoer van productinformatie.
  • Oude gegevens verwijderen. Opschonen van de bestaande database.
  • Data up-to-date houden. Controle gewijzigde gegevens. Verder krijgen fabrikanten en retailers inzicht in fouten en afwijkingen middels een digitaal dashboard.
  • GS1 support. GS1 breidt de support uit met onder andere betere instructies.

Oprichting van één centraal meldpunt om de feedbackstromen (foutmeldingen van retailers) beter te stroomlijnen, instellen van geschillenprocedure en oprichting expertise commissie om (bindende) uitspraken te doen bij onduidelijkheden of meningsverschillen.

Wat gaan bedrijven in concreto merken van DatakwaliTijd 2.0?

Op hoofdlijnen:

1. Vanaf juli worden bedrijven geleidelijk aan gevraagd om mee te draaien in het datakwaliteitsprogramma.

2. GS1 Nederland vraagt leveranciers om gegevens van al hun nieuw in de GS1-database aangemelde producten fysiek te laten controleren door een door GS1 gecertificeerde partij. Vanaf het najaar wordt ook fysiek gecontroleerd of wijzigingen in de productgegevens van bestaande producten goed zijn vastgelegd.

3. De leverancier sluit zelf een contract met deze partijen af over servicevoorwaarden en kosten.

4. Tijdens de controle wordt de in de GS1-database aanwezige productinformatie vergeleken met de eigenschappen van de fysieke producten.

5. De eerste drie maanden gelden als leerperiode. Alle nieuwe producten worden dan gecontroleerd. Als de score (vrijwel) foutloos) is, zakt het percentage na drie maanden naar 50%. Dat wil zeggen dat een leverancier dan 50% (random geselecteerd) van zijn nieuwe producten en wijzigingen moet laten controleren. Na weer één maand foutloos vastleggen van productdata zakt het steekproefpercentage naar 10%. Het principe is dat hoe beter de data van een leverancier is, hoe minder er wordt gecontroleerd en hoe minder kosten er hoeven te worden gemaakt.

6. Van afnemers wordt verwacht dat zij actief feedback geven als gegevens niet juist of incompleet zijn.

7. Op termijn zal GS1 controles uitvoeren bij de websites van retailers of de informatie op correcte wijze wordt gebruikt.

Industrie (FNLI) en handel (CBL/CBD) steunen deze aanpak
Zowel GS1 Nederland, CBD (Centraal Bureau Drogisterijbedrijven) CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel), als de FNLI hebben hun commitment gegeven aan deze gezamenlijke aanpak. Partijen hechten vooral belang aan de gezamenlijkheid van deze aanpak. Deze biedt het meeste kans op succes en biedt efficiency- voordelen doordat wildgroei wordt voorkomen.

 

Meer informatie: www.gs1.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *