Farmaceutische bedrijven ondertekenen internationale verklaring

Meer dan 80 toonaangevende internationale bedrijven gespecialiseerd in geneesmiddelenontwikkeling, biotechnologie en diagnostica en een aantal industriële brancheorganisaties hebben vandaag hun Verklaring “Declaration by the Pharmaceutical, Biotechnology and Diagnostics Industries on Combating Antimicrobial Resistance” gepresenteerd tijdens het World Economic Forum in Davos, Zwitserland.

Oproep tot samenwerking
De ondertekenaars van de Verklaring doen een oproep aan overheden en bedrijfsleven om samen op te trekken om geneesmiddelen-resistente infecties, de zogenoemde ‘super-bugs’ – een halt toe te roepen. In de Verklaring wordt bovendien voor de eerste keer uiteengezet hoe overheden en bedrijfsleven moeten samenwerken om duurzame investeringen in nieuwe producten, die nodig zijn om de uitdagingen van de toenemende resistentie tegen geneesmiddelen het hoofd te bieden, te ondersteunen. Het is voor het eerst dat al deze partijen het eens zijn over uitgangspunten voor mondiale actie voor een behoudende en correcte toepassing van bestaande antibiotica en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, diagnostica en vaccins.

Nieuwe en alternatieve marktmodellen

De bedrijven roepen overheden op om samen nieuwe en alternatieve marktmodellen te ontwikkelen om een conservatief gebruik van antibiotica te bewerkstelligen. Tegelijkertijd kunnen de bedrijven de benodigde investeringen in R&D doen voor de enorme technische en wetenschappelijke uitdagingen die komen kijken bij het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Te denken valt aan een prijs van antibiotica die de toegevoegde (maatschappelijke) waarde weerspiegelt en aan nieuwe bekostigingsmodellen die de relatie tussen winst en verkoopvolume verkleinen. Onderdeel van deze modellen is een kleinere noodzaak voor promotionele activiteiten van bedrijven.

Indeling Verklaring
De Verklaring richt zich op drie onderdelen:
• Verkleinen van ontwikkeling van geneesmiddelenresistentie
• Vergroten van R&D investeringen gericht op wereldwijde behoeften in publieke gezondheidszorg
• Verbeteren van toegang tot antibiotica van goede kwaliteit voor iedereen.
De Verklaring zal elke twee jaar geüpdatet worden. Bedrijven en organisaties kunnen zich ook op een later tijdstip aansluiten. Met de Verklaring kan in 2016 toegewerkt worden naar nieuwe stappen in de strijd tegen AMR, zoals discussies in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, tijdens China’s G20 programma in de herfst en concrete stappen met het WHO Global Action Plan on AMR.

Reacties op de Verklaring
Dr Olivier Brandicourt, Chief Executive van Sanofi:
“Het vinden van oplossingen voor deze grote uitdaging vereist volledige participatie van de private en publieke sector, non-gouvernementele organisaties, regelgevende instanties en betalers. Het zal een uitdaging zijn: het antibioticum rentmeesterschap (het juiste gebruik) moet worden verbeterd en de ontdekking van nieuwe behandelingen is een ongrijpbaar proces geweest. Hoewel duurzame bedrijfsmodellen nog moeten worden gevonden, willen wij de uitdaging aangaan. Wij zijn er klaar voor. Ik ben ervan overtuigd dat we samen deze hindernissen kunnen overwinnen en Sanofi is volledig toegewijd aan deze wereldwijde inspanning. ”
Dr Margaret Chan, Directeur-Generaal van de World Health Organization:
“Het beheersen of beperken van antimicrobiële resistentie gaat de capaciteit van een organisatie of land te boven. De WHO en haar lidstaten hebben opgeroepen tot de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële geneesmiddelen en betaalbare toegang tot deze middelen. Dit is in lijn met het wereldwijde actieplan voor antimicrobiële resistentie. Deze Verklaring bevestigt dat de uitdagingen die AMR stelt alleen door samenwerking en wereldwijde gezamenlijke actie kunnen worden aangepakt. ”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *