Britten omarmen de zelfzorg

Ook in Groot-Brittannië begint het nut van zelfzorg door te dringen. Met het griepseizoen in aantocht is een grootscheepse gezondheidscampagne opgezet: Stay well this winter (Blijf deze winter gezond). Hiermee wil de Engelse regering mensen stimuleren om zelf de regie te nemen over hun gezondheid en minder snel naar de huisarts te gaan. Dat meldt Neprofarm.

Voor deze campagne slaan NHS, de Britse autoriteit die de gezondheidszorg aanbiedt, Public Health England en PAGB (de evenknie van Neprofarm) de handen ineen. “Deze gezamenlijke campagne brengt een duidelijk signaal van het belang van zelfzorg en de preventie van winterkwalen”, aldus John Smith, directeur van PAGB.

Grootscheepse griepvaccinatie
De kick-off van de campagne bestond uit een landelijk griepvaccinatie-programma onder 2- tot 6-jarigen. Voor het eerst kregen alle jongste basisschoolleerlingen het vaccin, in totaal drie miljoen kinderen van 17.000 scholen. Vorig jaar liet een pilot-programma namelijk zien dat het positieve effect van het vaccineren van deze groep kinderen tweeledig is: het vaccin beschermt niet alleen de kinderen, maar ook de ouders, broers en zussen, grootouders en anderen in de omgeving van het kind.

PAGB heeft een brochure gemaakt met als titel What can I do to get better this winter? (Wat kan ik zelf doen om deze winter gezond door te komen?). Hierin staat hoe lang symptomen van ziektes als griep en verkoudheid kunnen duren, wat je zelf kan doen om beter te worden en wanneer je eventueel naar een huisarts moet gaan. De brochure is te downloaden op de PAGB-website. Via de pers en social mediakanalen wordt hier aandacht voor gevraagd. “We hopen zo veel mogelijk volwassenen te bereiken”, aldus Donna Castle, die bij PAGB verantwoordelijk is voor de communicatie.

Met al deze initiatieven wil de Britse gezondheidsdienst, die gratis zorg verstrekt aan alle Britten, zelfzorg stimuleren. Met het programma zet de NHS in op meer preventie, zodat de druk op de reguliere zorg vermindert.

Effectieve zorg
“Met zelfzorg verbeteren we niet alleen de kwaliteit van leven voor individuen, maar zorgen we er ook voor dat de zorg effectiever wordt”, aldus Martin McShane, medisch directeur van de NHS. “Vooral in de winter, want zoals we allemaal weten is dan het beroep op de huisarts heel groot.”
De NHS investeert momenteel veel in modernisering van de zorg. Zo is de organisatie actief op zoek naar baanbrekende ideeën voor vernieuwing in de zorg.

Kwetsbare groepen
Naast het beschermen van kwetsbare groepen (65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een chronische ziekte) tegen griep, richt de campagne zich ook op mensen met aandoeningen als diabetes, hartziektes en longziekten. Zij worden gewezen op het belang om een griepprik te halen, warm te blijven (temperatuur in huis minstens 18 graden), op tijd naar de apotheek te gaan als je je niet goed voelt, medicijnen op tijd in huis te halen voor als de apotheek dichtgaat tijdens de feestdagen en te letten op anderen die wat extra zorg nodig hebben om de winter gezond door te komen.
Professor Sally Davis, Chief Medical Officer van de Engelse regering, roept iedereen op die recht heeft op gratis vaccinatie om deze ook daadwerkelijk te halen. “Laat ik het heel duidelijk zeggen: van griep gaan mensen dood. Voor veel mensen is het een vervelende aandoening maar voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving – kleine kinderen, ouderen, mensen met een zwakke gezondheid en zwangere vrouwen, is het een heel gevaarlijke ziekte die zelfs dodelijk kan zijn.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *