Branches zetten volgende stap in verduurzaming verpakkingen

De cosmetica- en was- en reinigingsindustrie hebben zich het afgelopen jaar samen sterk gemaakt voor een structureel plan om de verpakkingen van hun producten nóg verder te verduurzamen. Dit ambitieuze verduurzamingsplan dient als voorbeeld en inspiratie voor vele andere sectoren. Het plan is vastgesteld door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en aangeboden aan de ondertekenaars van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022.1

Innovatie en duurzaamheid zijn voor de cosmetica- en was- en reinigingsbranche centrale waarden. Maar omdat onze producten zo vanzelfsprekend zijn in onze keukens en badkamers, zijn we ons vaak niet bewust van de slimme en duurzame innovaties die door de industrie worden toegepast. Denk aan doseermechanismen (oplosbare capsules/doseermembramen), de ‘compressed deodorant’ (klein formaat, zelfde inhoud) of geconcentreerde waspoeders (minder verpakking en vervoersbewegingen).

Waarom dit plan?
In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022 is afgesproken dat het verpakkende bedrijfsleven hoogst haalbare doelen voor het verduurzamen van verpakkingen opstelt. In het Addendum bij deze overeenkomst staat dat alle relevante branches plannen opstellen ter verduurzaming van de gebruikte productverpakkingscombinaties in de branches. Dit is een stimulans voor de ontwikkeling naar een circulaire economie, in het bijzonder voor verpakkingen. Wat staat er in ons brancheverduurzamingsplan? In dit verduurzamingsplan zijn door de branches zelf een aantal ‘hoogst haalbare doelen’ omschreven, die als norm voor het verduurzamen van verpakkingen zullen gelden.

Het brancheverduurzamingsplan kun je hier teruglezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *