Vrouwen met hartklachten pas na 2 jaar naar de huisarts

Vrouwen met hartklachten gaan gemiddeld pas na 2 jaar naar de huisarts, 5 jaar na de eerste klachten belanden ze uiteindelijk bij een cardioloog. Niet alleen Nederlandse vrouwen herkennen de vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten niet, ook huisartsen en cardiologen zitten er regelmatig naast.

Uit het grote Libelle vrouw&hart onderzoek* blijkt: Nederlandse vrouwen, veel huisartsen én cardiologen herkennen de vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten niet. 1/3 van de vrouwen wijst haar klachten toe aan stress. Vrouwen wachten gemiddeld bijna 2 jaar voor ze met hun klachten naar de dokter stappen en daarna duurt het gemiddeld nog zo’n 3 jaar voordat ze bij een cardioloog zit.

Meer vrouwen dan mannen
Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. In Nederland sterven er jaarlijks 20.000 vrouwen aan. Ruim een derde van de Nederlandse vrouwen denkt dan ook dat dit uiteindelijk haar doodsoorzaak zal zijn, zo blijkt uit de Libelle-enquête.
Toch weten vrouwen nog veel te weinig over de vrouwspecifieke symptomen: ze kennen de bekendste risicofactoren -verhoogde bloeddruk en cholesterolgehalte, stress, roken en overgewicht-, maar missen de factoren die juist bij vrouwen een belangrijke rol kunnen spelen. Zowel uit de enquête als de bevindingen van cardiologen blijken een vervroegde overgang, een verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap en migraine onvoldoende als risicofactor gesignaleerd te worden. Een derde van de vrouwen wijst haar gezondheidsklachten toe aan stress.

Diagnose duurt te lang
Vrouwen wachten bovendien bijna twee jaar voordat ze met hun klachten naar hun huisarts gaan en daarna duurt het gemiddeld nog drie jaar voor ze doorverwezen worden naar een cardioloog. Het duurt dus bijna vijf jaar voordat de klachten van een vrouwelijke hartpatiënt worden onderzocht. Dat is veel te lang, zo vinden de cardiologen die zich hebben gespecialiseerd in het vrouwenhart. Janneke Wittekoek van de HeartLife Klinieken in Libelle: “Een jaar na een hartinfarct is het sterftecijfer bij vrouwen hoger dan bij mannen. Dit komt onder andere door dat het infarct bij vrouwen vaak groter is, juist vanwege die vertraging.”
Libelle ondervroeg de 14 belangrijkste vrouwencardiologen van Nederland. Daaruit blijkt: vrouwen worden minder vaak dan tien jaar geleden als ‘een zeur’ weggezet, maar zowel huisartsen als reguliere cardiologen signaleren het probleem toch vaak niet op tijd.

Second opinion
De ziekenhuizen met oog voor het vrouwenhart krijgen veel patiënten over de vloer voor een second opinion, deze vrouwen zijn eerder niet door de juiste arts gezien en/of niet op de juiste manier behandeld. Ook hier bestaan lange wachttijden: 3 tot 5 maanden is normaal.

De oplossing
Het advies van de cardiologen: meer samenwerking tussen de verschillende specialismen. Huisarts, gynaecoloog, cardioloog: ze moeten van elkaar weten wat de relevante voorgeschiedenis van de patiënt is.

*Over Libelle vrouw&hart onderzoek
Libelle ondervroeg 2.500 Nederlandse vrouwen over hun kennis van hun hart en deed een rondgang langs de belangrijkste vrouwencardiologische centra. De enquête werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Terraknowledge. Alle uitkomsten staan deze week in Libelle. Het artikel is tot stand gekomen in samenwerking met cardioloog Janneke Wittekoek en de Hartstichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *