Vijf experts bundelen krachten in de Vitaliteitsmonitor

3019-logo-459916c9fa3bb1dfecafd40bfd1ef4faDe overtuiging dat vitale medewerkers van groot belang zijn voor een succesvolle organisatie wint steeds meer terrein in Nederland. Maar wil je hier echt mee aan de slag, dan moet je meestal met meerdere partijen in zee. Voeding, beweging, maar ook geestelijke belastbaarheid, teamdynamiek en verbinding met de organisatie zijn factoren die van invloed zijn op hoe vitaal een medewerker is. Initiatieven van organisaties op al deze factoren kunnen veel beter op elkaar aansluiten volgens Hutten, Welder, HR5, IVPP en Lifeguard. Daarom ontwikkelden ze de Vitaliteitsmonitor: een objectieve methode waarmee organisaties stapsgewijs hun vitaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen, evalueren en toetsen.

De Vitaliteitsmonitor is een integrale aanpak. In de samenwerking vullen de partners elkaar aan. De partijen hebben ieder hun eigen ervaring, achtergrond en expertise. De samenwerking is ontstaan met als doel een volledig programma aan te kunnen bieden voor organisaties die willen investeren in vitale werknemers. Maarten Schellekens van Hutten en Welder: “Er zijn tal van aspecten van invloed op de vitaliteit van mensen in een organisatie. Een fijne leider houdt je gemotiveerd, beweging maakt je productiever en een goed eetpatroon heeft impact op je concentratie. Met deze samenwerking hebben we een integrale methode ontwikkeld die heel praktisch toepasbaar is.” De Vitaliteitsmonitor wil hiermee een fundamentele aanzet geven tot actie op het vlak van vitaliteit. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat succes voortkomt uit vitale mensen. Organisaties die werknemers in staat stellen meer empowered en betrokken te zijn, hebben bijvoorbeeld een 27% hoger rendement. Het is dan ook het doel van de Vitaliteitsmonitor om beleid rond vitaliteit strategisch te verankeren binnen organisaties.

Werkwijze
De Vitaliteitsmonitor gaat uit van een bottom-up benadering en begint bij het individu. Welke zaken kunnen georganiseerd worden om het beste uit de werknemer te halen? Daarbij hanteert de methode drie niveaus in de werkomgeving van medewerkers: het individu, het team en de organisatie. Aan deze drie niveaus zijn 18 factoren gekoppeld die samen een compleet beeld geven van de vitaliteit van de mensen in de organisatie. Aan de hand van de achttien factoren kunnen vijf stappen gezet worden naar een logisch, zinvol en meetbaar vitaliteitsbeleid. Schellekens: “Dat begint bij het opstellen van een visie op vitale medewerkers en loopt via een analyse naar de juiste interventies en het vitaliteitsteam dat moet zorgen borging van het vitaliteitsniveau van de organisatie.”

Gratis zelf aan de slag
De basis van de Vitaliteitsmonitor is uitgewerkt in een praktisch boekje dat gratis beschikbaar wordt gesteld door de vijf partijen. Bedrijven die met vitaliteit aan de slag willen, kunnen op de website www.de-vitaliteitsmonitor.nl eerst een quickscan doen. Ook deze is helemaal gratis. De quickscan bestaat uit vragen over alle achttien factoren. Na het invullen, ontvang je een overzicht in je mail over hoe goed jouw organisatie scoort. Hierna kun je zelf aan de slag gaan met het implementeren van een vitaliteitsbeleid met behulp van het zelfmanagementpakket. Hierbij ontvang je onder andere een aantal boekjes van De Vitaliteitsmonitor, een startpresentatie voor je collega’s, voorbeelden van ingevulde formulieren en krijg je een introductie door één van de experts.

Meer weten?
Wil je meer weten over de Vitaliteitsmonitor of in gesprek met een van de partners, kijk dan op www.de-vitaliteitsmonitor.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *