Vakcentrum en Gebra gaan samen verder

Vakcentrum en Gebra, de brancheverenigingen voor zelfstandige winkeliers in het midden- en kleinbedrijf, bundelen hun krachten en integreren tot één organisatie: het Vakcentrum. Daarmee versterken zij de belangenbehartiging en dienstverlening voor hun leden. Door de krachtenbundeling vertegenwoordigt het Vakcentrum 2.800 winkels met 200.000 werknemers.

De leden van Gebra en het Vakcentrum hebben respectievelijk op 22 en 23 januari hun steun gegeven aan het voorstel van beide besturen. In de loop van het jaar krijgt de praktische uitwerking van de fusie zijn beslag. Het bureau van Gebra in Zoetermeer wordt in de loop van 2018 gesloten. De medewerkers gaan onderdeel uitmaken van het Vakcentrum.

Na het samengaan vertegenwoordigt het Vakcentrum mkb-winkeliers die actief zijn op uiteenlopende gebieden van de detailhandel, waaronder supermarkten, foodspeciaalzaken, biologische speciaalzaken, winkels in zoetwaren, drogisterijen, slijterijen, convenience stores, kookwinkels, winkels met huishoudelijke artikelen, speelgoed, feestartikelen, cadeaus, souvenirs en artikelen voor de gedekte tafel.

Veranderende omgeving
De integratie is een antwoord op de snel veranderende omgeving waarin de leden van de verenigingen opereren. Beide besturen hebben in 2017 uitgesproken hier proactief op te willen inspelen om hun leden optimaal te blijven ondersteunen. Markten en het consumentengedrag veranderen. Harde scheidslijnen tussen branches en sectoren verdwijnen en omnichannel retail is inmiddels de norm. Bedrijven ontkomen er niet aan hierop in te spelen.
Eén van de speerpunten van het Vakcentrum is de versterking van de positie van franchisenemers in de relatie tot de franchisegevers.

Meer kracht
Het Vakcentrum richt zich op vraagstukken waarmee de mkb-winkelier dagelijks te maken heeft, zoals werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden, betalingsverkeer, consumentenrecht, criminaliteitsbestrijding, lokale belastingen en huurbeleid. Daarnaast helpt de vereniging de leden bij ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid en innovatie. Het Vakcentrum is actief op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau en is vertegenwoordigd in belangrijke overlegorganen. Door het samengaan ontstaat een organisatie die met nog meer kracht de collectieve belangen behartigt en meer gebundelde kennis en capaciteit heeft om op individueel niveau de leden bij te staan.
Het Vakcentrum is na de integratie zo ingericht dat er ondanks de schaalvergroting volle aandacht blijft bestaan voor branchespecifieke zaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *