Transparantie over toestemming patiënt Landelijk Schakelpunt 

03B93827

Wie bekijkt mijn medische gegevens? Waarom zijn mijn gegevens beschikbaar gesteld? Heb ik daar toestemming voor gegeven? Deze vragen stonden centraal in de recente discussie in de media over de uitwisseling van medische gegevens. Zorgaanbieders vragen hun patiënten toestemming om belangrijke medische gegevens beschikbaar te stellen voor uitwisseling met andere zorgverleners. VZVZ geeft extra toelichting op haar website.

Zorgverleners raadplegen steeds vaker de medische gegevens van hun patiënten in het dossier van hun collega. Zij doen dat veelal via het Landelijk Schakelpunt. Gemiddeld gaan er wekelijks een miljoen medische berichten over dit netwerk. Zorgaanbieders kunnen medische gegevens alleen beschikbaar stellen met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. De zorgaanbieder legt deze toestemming vast in zijn eigen systeem. Vervolgens meldt hij de beschikbaarheid van de gegevens aan bij het Landelijk Schakelpunt. De patiënt kan vanaf dat moment online precies volgen wie wat doet met die gegevens. Hij kan zich zelfs abonneren op meldingen.

De zorgverlener vertelt de patiënt altijd wat de toestemming inhoudt. En waarom dat zinvol kan zijn. Hij verstrekt een begrijpelijk geschreven brochure. Daarnaast biedt de website van VZVZ enkele functies die de burger verder helpen. Zoals een uitgebreide uitleg en een toestemmingsbrochure als PDF-bestand. Bovendien biedt de website de burger toegang tot twee functies: online toestemming geven en online volgen wat er met die toestemming gebeurt. Deze transparantie stelt de patiënt in staat om elk moment bewust te beslissen over de uitwisseling van zijn gegevens via het Landelijk Schakelpunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *