The Body Shop zet nieuwe strategie in

Nu The Body Shop haar veertigste verjaardag viert, maakt ze een baanbrekende, nieuwe global CSR (Corporate Social Responsibility) strategie bekend die het fundament gaat vormen van alle uitvoerende aspecten binnen het bedrijf. Met het nieuwe Commitment wordt The Body Shops voortrekkersrol in ethische bedrijfsvoering bevestigd en richting gegeven aan de volgende ontwikkelingsfase van het bedrijf.

Het Commitment, opgesteld om The Body Shop te steunen in haar streven ‘s werelds meest ethisch verantwoorde en duurzame bedrijf te worden, is een uitgebreid programma dat uit activiteiten en meetbare doelen wereldwijd bestaat, die alle aspecten van het bedrijf raken en tegen 2020 zouden moeten zijn gerealiseerd. The Body Shop is er altijd van overtuigd geweest dat zaken doen goede veranderingen in gang kan zetten. Het nieuwe Commitment, Enrich Not Exploit ™ (it’s in our hands) genaamd, omvat alle ethische principes die veertig jaar geleden het moedige uitgangspunt van The Body Shop vormden.

Jeremy Schwartz, Chairman en CEO van The Body Shop: “Vanaf het begin heeft The Body Shop een dappere pioniersrol vervuld in het zoeken naar nieuwe denk- en handelswijzen en manieren om je te laten horen als bedrijf. Onze baanbrekende campagnes waren hun tijd ver vooruit en hebben wetsveranderingen voor elkaar gekregen op het gebied van dierproeven, huiselijk geweld en mensenhandel. We waren het eerste bedrijf in de beautyindustrie dat gebruikmaakte van community trade (programma dat een bijdrage levert aan de welvaart en het welzijn van de lokale producerende gemeenschappen) en nog steeds voeren we daarin het sterkste programma in de branche. We zijn klein, maar wel leidend. Er staan ons allemaal een paar flinke uitdagingen te wachten, en de veertigste verjaardag van The Body Shop is het perfecte moment om onze leidende rol in ethische bedrijfsvoering opnieuw op te pakken. Volledig duurzaam zijn betekent voor ons: ons bedrijf zodanig vormgeven dat de natuurlijke systemen van onze planeet intact worden gelaten, waardoor ze zichzelf in stand kunnen houden en blijven voortbestaan. Met onze Commitment dagen we onszelf uit om verder te gaan dan we tot nu toe zijn gegaan, om zo daadwerkelijk het duurzame en positieve verschil te maken. Ons belangrijkste doel is uitgroeien tot het meest duurzame, meest ethisch verantwoorde bedrijf van de wereld.”

Met behulp van het Commitment is The Body Shop in staat bescherming te bieden en aandacht te geven aan milieu en samenleving in álle onderdelen van haar bedrijfsvoering: van ingrediënten, producten en verpakkingen tot winkels, werknemers, leveranciers en campagnes.

Onder elk van de drie pijlers van het Commitment (het verrijken – meerwaarde kweken – zonder roofbouw te plegen – van onze mensen, onze producten en onze planeet) vallen specifieke, meetbare doelstellingen voor het jaar 2020, waarmee The Body Shop zichzelf verantwoordelijk houdt voor het leveren van resultaat.

Het nieuwe Commitment telt in totaal 14 doelstellingen:
Het verrijken van onze mensen
1. Ons Community Trade programma uitbreiden van 19 tot 40 ingrediënten, en bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de producerende gemeenschappen.
2. 40.000 economisch zwakke mensen wereldwijd helpen aan toegang tot de arbeidsmarkt.
3. Onze grootste campagne ooit creëren door 8 miljoen mensen te betrekken bij onze Enrich Not Exploit ™ Commitment missie.
4. 250.000 uren aan vaardigheden en know-how besteden aan het verrijken van de biodiversiteit van onze lokale gemeenschappen.

Het verrijken van onze producten
5. Erop toezien dat 100% van onze natuurlijke ingrediënten duurzaam verbouwd wordt en te herleiden is, ter bescherming van 10.000 hectares bos en andere natuur.
6. Jaar na jaar de ecologische voetafdruk van al onze productcategorieën verkleinen.
7. Bekendmaken van ons gebruik van natuurlijke ingrediënten en ingrediënten afkomstig uit de groene chemie, en van de biologische afbreekbaarheid en de watervoetafdruk van onze producten.
8. Een innovatiepijplijn ontwikkelen voor baanbrekende cosmetische ingrediënten afkomstig van zogenaamde ‘biodiversiteitshotspots’, die dit soort gebieden meteen helpt verrijken.

Het verrijken van onze planeet
9. Biobruggen bouwen ter bescherming en vernieuwing van 75 miljoen vierkante meter leefgebied, waardoor de bevolking een duurzamer leven kan leiden.
10. De ecologische voetafdruk van onze winkels bij elke restyling of opknapbeurt verkleinen.
11. Drie duurzame verpakkingsinnovaties ontwikkelen en uitvoeren.
12. Erop toezien dat 70% van al onze productverpakkingen geproduceerd is zonder gebruik van fossiele brandstoffen.
13. Al onze winkels voorzien van hernieuwbare of carbon evenwichtige energie.
14. Het energieverbruik van al onze winkels jaarlijks met 10% laten dalen.

Jeremy Schwartz voegt daar aan toe: “The Body Shop kan zowel een voorvechter van het goede, als een succesvol, rendabel bedrijf zijn. Veertig jaar geleden stelde Anita Roddick The Body Shop voor de uitdagingen van haar tijd. Nu pakken we de grote kwesties van vandaag aan. Met onze Enrich Not Exploit™ (it’s in our hands) Commitment willen we een nieuwe generatie klanten, supporters en vooral millenniums inspireren die belang hechten aan hoe het er precies aan toe gaat in een bedrijf. Ons ambitieuze voornemen om uit te groeien tot ‘s werelds meest duurzame en ethisch verantwoorde bedrijf, zal ervoor zorgen dat The Body Shop opnieuw koploper wordt.”

Chris Davis, International CSR en Campaigns Director van The Body Shop: “We hebben ambitieuze, inspirerende en meetbare doelen opgesteld met het oog op onze inzet. Op dit moment zijn we nieuwe toepassingen aan het ontwikkelen die onze planeet leefbaarder maken, maar waar ook ons bedrijf qua groei
en vooruitzichten wel bij vaart.”

“Dat betekent dat we ons bewust moeten zijn van de manier waarop ons bedrijf bijdraagt aan ons bestaan op deze planeet en van de veranderingen die nodig zijn om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Onze toekomstvisie vormt daarbij het uitgangspunt: vanuit daar werken we toe naar het hier en nu, waarbij we ons steeds afvragen welke volgende stap we moeten zetten. Om dit soort innovaties en veranderingen tot stand te brengen en onze ambities waar te maken, zal de samenwerking met onze leveranciers, NGOs, wetenschappers, overheden en andere bedrijven worden voorgezet.”

The Body Shop heeft haar moederbedrijf L’Oréal geïnspireerd en geholpen bij het boeken naar significante vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, in het bijzonder van Community Trade. Het Commitment geeft L’Oréals overtuigende duurzaamheidskader (Sharing Beauty with All) op bemoedigende wijze vorm, onder andere door haar specifieke Retailing Sustainably bijdrage. Als grootste merk binnen de L’Oréal gelederen, speelt The Body Shop een belangrijke rol binnen design, management en continuïteit van de verkoopkanalen en klantcontact.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *