TEVA en Esculaap lanceren nieuwe ZorgAtlas Inhalatie Instructies voor betere zorg aan astma en COPD patiënten

Jacques LAN IMISVoor een effectieve behandeling van astma en COPD is het belangrijk dat patiënten goed weten hoe ze hun medicatie moeten inhaleren. Belangrijk want  maar liefst 70% van de patiënten maakt fouten bij het inhaleren [1]. Dat kan leiden tot meer medicatiegebruik, meer bijwerkingen en meer ziekenhuisopnamen [2,3].

Om zorgprofessionals te ondersteunen patiënten goede instructies te geven, is de ZorgAltas Inhalatie Instructies van uitgeverij Esculaap vernieuwd. De ZorgAtlas  Inhalatie Instructies is al drie jaar het meest gebruikte naslagwerk om inhalatie instructies protocollair en gestandaardiseerd te begeleiden en  biedt zorgprofessionals praktische handvatten, achtergrondinformatie en instructiemateriaal.

Op 17 februari is de vernieuwde ZorgAtlas Inhalatie Instructies bij de LAN (Long Alliantie Nederland) gelanceerd. Tijdens een officiële bijeenkomst in Amersfoort werd door Uitgever Esculaap het eerste exemplaar uitgereikt aan IMIS bestuursleden Titia Klemmeier en Paul Hagedoorn. De vernieuwde zorgatlas is onafhankelijk tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Teva Nederland.


Deze ZorgAtlas is onderdeel van  educatieve ondersteuning die Teva Nederland mogelijk maakt en aanbiedt aan zorgprofessionals. Teva werkt hierin samen met onder andere landelijke belangenverenigingen zoals LAN en IMIS. Teva Nederland heeft een breed scala aan  behandelmogelijkheden voor respiratoire aandoeningen; van kind tot senior, op het gebied van astma, COPD, CF en oncologie. Naast medicatie is voorlichting en begeleiding van patiënten en zorgprofessionals een voorwaarde om chronische longziekten beter te behandelen. Door de patiënt centraal te stellen en te helpen met gezondheidsvaardigheden wil Teva betere dagen toevoegen aan het leven van  patiënten.


2. Giraud V, Roche N. Eur Resp J, 2002; 19: 246–51.
3. Melani AS et al. Resp Med, 2011; 105: 930–8

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *