Omwonenden hoogspanningslijnen ervaren meer gezondheidsklachten

De plaatsing van een nieuwe hoogspanningslijn kan leiden tot gezondheidsklachten bij omwonenden. Dit blijkt uit onderzoek van Jarry Porsius, promovendus bij VUmc, dat is gepubliceerd in het vakblad Science of the Total Environment. Porsius en zijn collega’s zijn de eersten die laten zien dat een dergelijk effect optreedt bij mensen die in de buurt van hoogspanningskabels wonen.

Het verband tussen negatieve verwachtingen en gezondheidsklachten wordt ook wel het nocebo-effect genoemd, de omgekeerde variant van het placebo-effect. Mensen voelen zich ziek omdat ze verwachten ziek te worden. Uit laboratoriumonderzoek was al gebleken dat gesimuleerde blootstelling aan een magnetisch veld (zoals dat ook rond hoogspanningslijnen bestaat) voldoende was om gezondheidsklachten op te wekken. Nu is er ook bewijs dat dergelijke effecten zich voordoen buiten het laboratorium.

Hoe dichterbij, hoe erger
Hoe dichter mensen bij hoogspanningslijnen wonen, hoe meer gezondheidsklachten ze hebben. “Ook zijn mensen die dichterbij wonen er sterker van overtuigd dat deze klachten veroorzaakt worden door de hoogspanningslijn”, zegt Porsius. “Met ons onderzoek hebben we aangetoond dat deze sterkere overtuiging de toename in klachten verklaarde. Dit suggereert dat nocebo-mechanismen (mede) verantwoordelijk zijn voor de negatieve gezondheidseffecten.”

Steeds meer hoogspanningslijnen
Door de toegenomen vraag naar energie worden wereldwijd steeds meer hoogspanningslijnen gebouwd. In Nederland gaat het om ongeveer 350 kilometer aan nieuwe hoogspanningslijnen in de nabije toekomst. Porsius: “Het aantal mensen dat in de buurt van hoogspanningslijnen woont zal daarom alleen maar toenemen. Om die reden moeten we erachter komen hoe negatieve gezondheidsreacties van omwonenden verminderd kunnen worden. Ons onderzoek heeft eerder laten zien dat de communicatie van partijen betrokken bij de aanleg van hoogspanningslijnen met omwonenden van toekomstige hoogspanningslijnen verre van optimaal is. Toekomstig onderzoek kan laten zien of het verbeteren van communicatie met omwonenden kan leiden tot een vermindering van negatieve gezondheidsreacties.”

Bron: VUmc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *