Oatly lanceert nieuwe verpakkingen met klimaatvoetafdruk

Oatly gelooft dat mensen betere keuzes kunnen maken op het gebied van eten en drinken als je ze maar informeert over de impact ervan. Vandaar dat het haverdrinkmerk dan ook vanaf nu precies vermeldt hoe groot de footprint is van zowel hun producten als de verpakking. Zo wordt ook direct duidelijk hoeveel duurzamer haverdrink is ten opzichte van zuivel.

Klimaatimpact verpakt
In feite verschilt het vermelden van de klimaatvoetafdruk van een voedingsmiddel niet zo veel van de regels voor de etikettering van vet, suiker of voedingswaarde. Maar het kost tijd om iedere leverancier van voedsel hierbij te betrekken. Daarom heeft Oatly besloten het voortouw te nemen en wereldwijd het goede voorbeeld te geven. Vanaf nu labelt Oatly alle producten met een cijfer dat de klimaatimpact van het product weergeeft, van het veld tot in de winkel. De impact wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten (CO2-eq), de rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect te kunnen vergelijken.

“Bij Oatly vinden we dat het verplicht zou moeten zijn om CO2-eq van voedsel te vermelden, net zoals iedereen gewend is van voedingskundige gegevens,” aldus Carina Tollmar, Directeur Duurzaamheid bij Oatly. “Het moet gemakkelijk zijn om op een manier die je al gewend bent gelijk te zien welke impact voedsel heeft op het klimaat. Hopelijk zullen consumenten deze transparantie eisen van andere voedselproducenten en zal de voedingsindustrie hier gehoor aan geven en hun gegevens delen met de consumenten.”
Keuzes maken
Experts zijn het erover eens: de opwarming van de aarde moet stoppen. Wij kunnen daar zelf iets aan doen, bijvoorbeeld door bewuste keuzes te maken in wat wij dagelijks eten en drinken. Dit alleen al is namelijk de boosdoener van maar liefst 20-25% van de totale CO2-footprint ter wereld. Toch blijkt het nog erg moeilijk voor consumenten om de klimaatimpact van hun eigen keuzes in levensmiddelen te begrijpen of te weten. Hoog tijd dus om daar iets aan te doen en de impact inzichtelijk te maken.

De feiten
Een grote, typisch Nederlandse, vervuiler is de zuivelindustrie. In totaal is 8% van alle broeikasgassen in Nederland afkomstig uit de melkveehouderij. Dit soort cijfers zijn veelzeggend, zeker als je weet hoeveel liter melk er jaarlijks door Nederlandse koeien wordt geproduceerd. In totaal is dat namelijk 13,9 miljard liter, waarvan 4,865 miljard liter in Nederland wordt geconsumeerd. Dat is 35% van het totaal. De andere 65% wordt geëxporteerd, wat dan weer nog een extra vervuilend onderdeel toevoegt de cyclus. 

In Nederland wordt er per liter (1 kg) melk 1,51 kg CO2-eq uitgestoten. Voor de Barista haverdrink van Oatly is de CO2-eq slechts 0,42 kg per kg. Als je in plaats van 1 liter melk, 1 liter Oatly drinkt, bespaar je dus bijna evenveel als dat je aan CO2-uitstoot produceert met ruim 9 km rijden in een gemiddelde auto (Volkswagen Golf). 

Het Voedingscentrum raadt aan 124-178 kilo/liter zuivel per jaar te nuttigen (300-450 gram melk en 40 gram kaas per dag). Dat komt neer op 187-268 kg CO2-eq uitstoot. Kies je voor plantaardige optie, dan maak je met ruim 17 miljoen inwoners al snel een groot verschil! 
• Per liter melk wordt 1,51 kilo CO2-eq uitgestoten.
• Voor het maken van 1 kilo kaas is 6 tot 10 liter melk nodig.
• Voor 1 kilo kaas is de uitstoot dus 9 tot 17,3 kilo CO
2-eq.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *