Maatregelen tegen doden door verkeerde medicatie

Verkeerde medicatie kost jaarlijks duizenden levens, ondanks talrijke nationale en internationale initiatieven. Ook is er mede door een verwachtte toename van het aantal chronisch zieken met Multimorbiditeit, meerdere kwalen tegelijkertijd, en de vergrijzing geen zicht op verbetering. Multimorbiditeit leidt al snel tot Polyfarmacie (het gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd) bij vooral ouderen en andere kwetsbare groepen.

Voor Alexander Grassi, voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter, was dit de reden een open brief aan Minister Schippers van Volksgezondheid te sturen. Grassi: “Ik begrijp het niet; Wij hebben de beste zorgprofessionals, die met geavanceerde apparatuur werken en daarmee de meest gecompliceerde operaties succesvol uitvoeren. Dit is iets om trots op te zijn, maar het is onbegrijpelijk dat het bij minder complexe gevallen zo vaak mis gaat.”
De workshops en de vele gesprekken die zijn gevoerd laten zien dat grote winst bereikt kan worden als er naast de curatieve zorg wordt gewerkt aan het verhogen van de gezondheidsvaardigheden (Health literacy). Dit bevordert preventie en verhoogd welzijn.
Grassi: “Onze vereniging mist misschien wel de X-factor, baanbrekende onderzoeken of medische doorbraken. Maar wat wij wel hebben is een offer you can’t refuse. Minder doden, minder ziekenhuisopnamen en lagere ziekenhuiskosten door gebruik te maken van bestaande technologie. Wie wil dat niet?”

Dit is de ingezonden brief die Grassi aan minister Schippers stuurde:

Amsterdam, 15 februari 2016
Betreffende: Kamerbrief “ Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten d.d. 29 januari 2016”;open brief

Hooggeachte mevrouw Schippers,
Aandacht voor Medische Bijsluiter is zeer verheugd dat u de aftrap heeft gegeven voor het aangaan van Health Deals. Dit in combinatie met uw brief moet de mogelijkheid bieden te werken aan toegankelijk en betaalbare zorg. Voor wat ons betreft ook voor een begrijpelijke medische bijsluiter en in het verlengde daarvan veilig, efficiënt en gepast medicijnengebruik.

Een medische bijsluiter moet immers begrijpelijk zijn. Geen disclaimer maar een bron van informatie, want het is toch wrang dat jaarlijks duizenden mensen onnodig in het ziekenhuis belanden. Dat er tevens volgens onze schattingen op basis van diverse onderzoeken vele honderden onnodige doden vallen door verkeerd medicijnen gebruik. Naast dit leed kost het onze samenleving vele miljoenen euro’s die een betere bestemming verdienen. Onze vereniging was dan ook graag aanwezig geweest bij voorbereidingen van de totstandkoming van deze brief.

Wij hameren daarom nu op het ondersteunen van ons initiatief begrijpelijke medische bijsluiters te ontwikkelen. Want alleen dan kan worden aangetoond dat de meeste medicijnen dikwijls geen positief effect hebben, een deel beperkt en een deel zelfs schadelijke werking en bijwerkingen hebben op de gebruiker. Het percentage medicijnen dat echt een positieve werking heeft is waarschijnlijk laag als er sprake is van het gelijktijdig gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd.

Op dit moment blijven er kansen liggen, in het bijzonder vanwege het systeem. Toezichthoudende instanties en belangenorganisaties zijn vanwege een monolithische benadering dikwijls niet in staat multidisciplinaire samenwerkingsverbanden op te bouwen die onafhankelijk en duurzaam zijn. De meeste projecten stranden daardoor meestal na de pilotfase. In uw brief noemt u: “Stimuleren markttoelating voor innovatieve producten tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen, VWS zet zich in voor het realiseren van een snelle markttoelating van innovatieve producten tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen.”

Wij denken dat er innovatieve oplossingen zijn met de medische bijsluiter als uitgangspunt, die een antwoord kunnen bieden aan de almaar stijgende kosten in de zorg, tegen minimale kosten. De medische bijlsluiter is namelijk het enige officiële document dat een gebruiker van medicijnen van schriftelijke informatie voorziet, hoewel medicijnen minder dat 10% van de zorgkosten behelzen.

Sinds haar oprichting houdt AvMB, de patiëntenvereniging voor iedereen die te maken heeft met medicijnengebruik, zich intensief bezig met de begrijpelijkheid van de medische bijsluiter. Om dit te realiseren en tot een succes te brengen hebben wij uw steun nodig. Platform Expertise Inkoop Geneesmiddelen moet breder denken dan alleen beschikbaarheid van medicijnen, maar ook kijken naar doelmatigheid van de medicijnen (werkt het middel wel?) en wie betaalt de rekening voor al de keren dat het mis gaat ?

“Helpt u ons veilig medicijnen gebruik hoog op de agenda te zetten?”

Met hartelijke groet,
Ondertekend door : Drs. Alexander Grassi
Voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *