Jubileumcongres Pharmacon schetst positief toekomstbeeld drogist

Foto: Jan Willem Houweling, In the Picture

Bijna helft huisartsen bereid tot meer samenwerking met drogist

De drogist is volgens de consument hét adres voor advies over kleine, veelvoorkomende kwalen dankzij de perfecte balans tussen toegankelijkheid en deskundigheid. Huisartsen bevestigen deze unieke positie en meer dan de helft is bereid tot meer samenwerking op het gebied van eenvoudige gezondheidsaandoeningen. Dat kan worden geconcludeerd uit de onderzoeken die tijdens het jubileumcongres van Pharmacon op 19 maart werden gepresenteerd en de discussies onder de aanwezigen.

Groeiend vertrouwen
‘75 jaar Pharmacon, daar worden drogisten wijzer van’, was het thema van het jubileumcongres waarbij de resultaten van een onderzoek naar de positie van de drogist onder consumenten, huisartsen en drogisten zelf werden gepresenteerd. Aan meer dan 100 partners van de jubilerende stichting, waaronder drogisten, vertegenwoordigers van de eerstelijnszorg, retailers, leveranciers en andere relaties werd een positief toekomstbeeld voor de drogisterij geschetst. De positie van de drogisterij als poortwachter van de eerstelijnszorg wordt dankzij het groeiende vertrouwen van huisartsen en consumenten steeds meer concreet. De drogist zal daarom zijn deskundigheid beter moeten laten zien om de banden met de eerstelijnszorg verder aan te halen.

Deskundig en toegankelijk
André de Heer van Initial Concept presenteerde de resultaten van de onderzoeken, waarbij voor het eerst de bereidheid tot samenwerken tussen drogist en huisarts werd onderzocht. De onderzoeken zijn gebaseerd op 500 interviews met consumenten, 100 interviews met huisartsen en 135 interviews met (assistent)drogisten. Daaruit blijkt dat 9 van de 10 consumenten zelfzorggeneesmiddelen koopt, 37% zelfs eens per maand. Zij doen die aankoop in meerderheid maar bij één kanaal: de drogisterij (73%). De drogist wordt gezien als deskundig en de aard van de producten maakt dat de klant nog nauwelijks gebruik maakt van online verkoop.

Meer samenwerking huisartsen
Huisartsen bevestigen de unieke positie van de drogist en ruim een kwart van de consumenten (28%) wordt door de huisarts al doorverwezen naar een drogist. Huisartsen en consumenten vinden deskundige advisering bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen belangrijk. Twee derde van de consumenten vraagt advies bij de drogisterij, drogisten geven per jaar ± 64 miljoen gezondheidsadviezen en huisartsen en consumenten waarderen de vakkennis van de branche. Een kwart van de huisartsen is dan ook positief over structureel overleg met de drogist en 40% van de consumenten is positief over die ontwikkeling. Meer dan de helft van de ondervraagde huisartsen is positief over meer samenwerking met de drogist. Daardoor kan de drogist beter adviseren, de kosten blijven beter beheersbaar en eventuele risico’s worden nog beter ondervangen. Aandachtspunt voor de consument is wel zijn privacy en huisartsen vinden het moeilijk om extra tijd vrij te maken voor overleg met de drogist.

Beter zichtbaar zijn
Dagvoorzitter en voormalig huisarts Tom van ’t Hek concludeerde dat de uitdagingen voor de drogisterij liggen in het uitbreiden van hun takenpakket als adviseur in gezondheid en preventie met leefstijladviezen. Ook moet de drogist zijn kennis beter zichtbaar maken om de banden met de eerstelijnszorg aan te halen. Jeroen Crasborn van Zilveren Kruis adviseerde de drogisterij om hun positie duidelijker te claimen. “Veel huisartsen zijn onbekend met de deskundigheid van de drogist, dat zou veel beter zichtbaar gemaakt moeten worden. Als het onderlinge vertrouwen stijgt, dan stijgt ook het vertrouwen van de consument. Wij zullen meer verzekerden attenderen op het belang van de drogist bij kleine kwalen. Als verzekeraar vinden we het belangrijk dat de beweging richting meer zelfredzaamheid veilig gebeurt. De proeftuin waarin de samenwerking tussen huisartsen en drogisten in de praktijk wordt getest, is daarom een belangrijk initiatief. Richting overheid moeten we wellicht aangeven dat er veel meer onderzoek op dit vlak nodig is. Daarnaast speelt E-Health een grote rol; de consument kan in de toekomst zijn eigen elektronische patiëntendossier bijhouden. Faciliteer als drogist dat hij daarin op een eenvoudige manier het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen kan bijhouden.”

Patiënt als consument
Jan Benedictus van de Patiëntenfederatie gaf aan positief verrast te zijn door de onderzoeksresultaten. “Patiënten zullen meer aangewezen zijn op de drogist omdat er minder geneesmiddelen vanuit de ziektekostenverzekering vergoed zullen worden. Meer samenwerking met de huisarts zorgt voor betere zorgverlening. Een beroepenregister voor de drogisterij, waarmee je verantwoording aflegt en je kennis en kunde transparant maakt voor de consument, juichen we dan ook toe.” Jos Jongstra vertelde namens het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven dat de branche zich actief inzet voor het beroepenregister, de samenwerking met huisartsen en E-Health. “Daarnaast is certificering en het laden van het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg van groot belang. Bovendien geven we de advisering op de winkelvloer, waar onze expertise dagelijks wordt waargemaakt, meer lading met de gerichte risicowaarschuwingen bij bepaalde middelen.” Ivan Wolffers, schrijver, arts en hoogleraar vertelde als laatste spreker dat de rol van de arts als regisseur van de gezondheid van zijn patiënt voorbij is. “Patiënten zijn mondiger en willen zelf invloed op hun zorg. Bovendien hebben zij veel leefstijl-gebonden ziektes waarbij de drogist een grote rol kan spelen zonder op de stoel van de huisarts te gaan zitten.”

Veranderende rol van drogist
Pharmacon-voorzitter Jalmar Wesselink concludeerde tot slot dat er tijdens het congres een mooi toekomstbeeld is geschetst. “De drogist heeft een unieke positie waar we trots op mogen zijn. Als exameninstantie die de kennis voor drogisten en assistent-drogisten borgt, zien we dat verantwoorde zorg verder reikt dan UAD-middelen en in onze examinering spelen we daarop in. We zijn verheugd dat Pharmacon wederom een aanwijzing voor 5 jaar heeft ontvangen van het ministerie. Het vakdiploma drogist is een diploma met aanzien en dat moeten we beter uitdragen. Het is zeer positief dat huisartsen bereid zijn om meer samen te werken. Om de kloof tussen huisarts en drogist kleiner te maken, moeten we de kennis en kunde van de drogist beter onder de aandacht brengen. Pharmacon zal met branche in overleg treden over de resultaten van het onderzoek en kijken of de eisen die wij als exameninstantie stellen aan de gediplomeerden nog wel overeenkomen met de toekomstige rol van de drogist. Want de branche doet het al heel goed, maar de huidige ontwikkelingen bieden nog veel ruimte voor een veranderende rol van de drogist als poortwachter van de eerstelijnszorg.”

Voor meer informatie en inzage in de presentaties: www.pharmacon.nl
Stichting Pharmacon, 0346 584 210

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *