Informatie over geneesmiddelen wordt toegankelijker

Het Zorginstituut Nederland (ZIN), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), bijwerkingencentrum lareb, het Geneesmiddelenbulletin (Gebu) en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) slaan de handen in elkaar om de informatie over geneesmiddelen actueler en toegankelijker te maken. Woensdag 27 mei ondertekenen zij hiervoor een intentieverklaring tot samenwerking, tijdens een expertmeeting over dit thema in de Domus Medica te Utrecht.

De organisaties willen tijdens deze bijeenkomst met de genodigden van gedachten wisselen en ideeën opdoen hoe zij de informatie over (nieuwe) geneesmiddelen actueler, toegankelijker en beter toepasbaar kunnen maken voor de (aspirant)voorschrijvers. Ivan Wolffers, huisarts en auteur van meerdere boeken over geneesmiddelen, zal de middag voorzitten en de discussie met de aanwezigen in de zaal in goede banen leiden. Marcel van Raaij, directeur GMT van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zal de bijeenkomst inleiden.

Genoemde partijen willen de informatie in het FK – de meest gebruikte informatiebron op het gebied van geneesmiddelen onder voorschrijvers – verrijken met actuele en op de praktijk toegesneden informatie die zij tot nu toe voornamelijk via hun eigen kanalen bieden. Door deze toegevoegde waarde hopen ze het gepast gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Rond 1 april worden de eerste koppelingen tot stand gebracht tussen het FK en het CBG en het FK en Lareb. Later dit jaar zal ook de informatie van het Gebu en het IVM op vergelijkbare wijze worden ontsloten.

Geïnteresseerden kunnen zich voor deze expertmeeting aanmelden door een e-mail te sturen naar info@medicijngebruik.nl onder vermelding van hun naam, organisatie, functie en onderwerp: Expertmeeting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *