Franchisesector komt met Nederlandse Franchise Code

Afgelopen dinsdag is in Den Haag een conceptversie van De Nederlandse Franchise Code gepresenteerd. Deze is geschreven door franchisenemers- en gevers namens de Nationale Franchise Vereniging. Belanghebbenden kunnen tot eind juli een reactie geven op deze code, die voor alle formules moet gaan gelden.

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) heeft op aandrang van de Tweede Kamer de franchisesector gevraagd om een Franchisecode voor de gehele sector te ontwikkelen en een daar aan gekoppeld voorstel voor geschillenbeslechting. Indien de sector deze zelfregulering goed uitvoert, zal er geen specifieke wet- en regelgeving komen. De conceptcode wordt begin september aan de minister aangeboden.

De afgelopen maanden is door een ‘Schrijfcommissie’ met daarin vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers onder coördinatie van het Ministerie van EZ zeer intensief gewerkt aan deze Nederlandse Franchise Code (NFC). De al jaren door de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) en Europese Franchise Federatie (EFF) gehanteerde Europese Erecode voor Franchising was hierbij een belangrijk uitgangspunt. De vertegenwoordigers in de Schrijfcommissie zijn bijgestaan door denktanks in het intensieve proces.
Verschillende partijen, zoals het Vakcentrum en Alliantie Nederland, zijn blij met de nieuwe code. Volgens andere experts heeft de code echter geen zin; regels zouden in de wet vastgelegd moeten worden.

Op 29 juni organiseert de Nederlandse Franchise Vereniging een bijeenkomst over de Code.
Klik hier voor meer informatie.

De volledige Nederlandse Franchise Code is hier te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *