‘Etikettering opvolgmelk en peutermelk moet veel beter’

Op de etiketten van opvolgmelk- en peutermelkproducten staan vaak misleidende claims. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de etikettering van en reclame voor zuigelingenvoeding, opvolgmelk en peutermelk, dat tussen eind 2013 en begin 2015 is gehouden. Een betere naleving van de etiketteringsregels is noodzakelijk, constateert de NVWA. De controles gingen alleen over de etikettering van en reclame voor producten, niet de samenstelling of kwaliteit.

Van de onderzochte 66 producten opvolgmelk en peutermelk voldeden er 49 niet aan de wetgeving, zo is op de website van de NVWA te lezen. “Niet voldoen houdt in dat niet alle regels met betrekking tot etikettering correct zijn toegepast. Er waren vooral veel overtredingen voor claims. Met de volledige zuigelingenvoeding bleek het beter gesteld. Van de 26 bemonsterde producten zuigelingenvoeding voldeden de etiketten van 22 producten aan de wetgeving en 4 niet.”

Op etiketten van zuigelingenvoeding, opvolgmelk en peutermelk mogen alleen goedgekeurde claims staan. Deze claims zijn opgenomen in de Europese regelgeving. Zo mogen er geen vergelijkingen met moedermelk gemaakt worden en mogen claims niet misleidend zijn. Niet-toegestane vermeldingen zijn bijvoorbeeld:
‘Bevat prebiotische vezels’ (op volledige zuigelingenvoeding);
‘De bijzondere werking van borstvoeding inspireert merk X bij de ontwikkeling van onze flesvoeding’ (op opvolgzuigelingenvoeding);
‘Ook bevat het de juiste hoeveelheid onverzadigde omega-vetzuren DHA en AA. Deze ondersteunen een normale hersenontwikkeling.’ (op peutermelk).

EG-richtlijnen
Voor producten bestemd voor zuigelingen (kinderen jonger dan 12 maanden) gelden strikte etiketteringsregels. Deze liggen vast in Richtlijn 2006/141/EG. Verordening (EG) Nr. 1924/2006 is van toepassing op voedings- en gezondheidsclaims op opvolgmelk en peutermelk, die de fabrikant vrijwillig op het etiket kan vermelden. De NVWA houdt intensief toezicht op de etiketteringsregels op deze producten, ook omdat het hier gaat om een groep kwetsbare consumenten.

Bron: NVWA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *