Erwinase beperkt beschikbaar

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vraagt uw aandacht voor het volgende:

Door een productieprobleem is crisantaspase (Erwinase), een medicijn voor de behandeling van patiënten met acute lymfoblastenleukemie (ALL), in de komende weken beperkt beschikbaar. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen en apothekers bij de behandeling met crisantaspase rekening te houden met de beperkte voorraden en alleen te bestellen voor onmiddellijk gebruik.

Crisantaspase wordt gebruikt door een kleine groep patiënten, hoofdzakelijk kinderen, met ALL die een overgevoeligheid hebben ontwikkeld voor E.coli-verkregen asparaginase. Er is geen alternatief beschikbaar voor deze groep patiënten.

De firma Jazz Pharmaceuticals UK Limited heeft hierover een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar artsen en betrokken apothekers.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *