diversiteitindiabetes.nl ondersteunt zorgverleners om dialoog met niet-westerse en laaggeletterde patiënten te stimuleren

De Nederlandse diabeteszorg staat internationaal hoog aangeschreven. In de Euro Diabetes Index 2014 staat ons land op de tweede plaats. Probleem is wel dat deze hoogwaardige zorg niet alle groepen in de samenleving bereikt. Met name de niet westerse-migranten en laaggeletterden. Elke zorgverlener kent die vertwijfeling: “Hebben we elkaar begrepen? Als dat maar goed gaat!” De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) wil zorg en ondersteuning op maat realiseren voor alle mensen met (een hoog risico op) diabetes én hun behandelaars. De  website www.diversiteitindiabetes.nl biedt zorgverleners in de 1e en 2e lijn handvatten om in de spreekkamer te gebruiken voor de behandeling van en advisering aan diabetespatiënten van niet westerse-afkomst en laaggeletterden. Immers, zorg op maat begint met een goed gesprek!

De eerste reacties van zorgverleners zijn positief:

– “Oogt goed. Lekker overzichtelijk. Snelle en heldere knoppen aan de bovenzijde pagina. Ideaal voor de drukke zorgverlener : )”

– “Het is erg simpel om doelgerichte info te vinden en ook de searchbar is top! Ik vind het een verademing dat van tevoren te zien is wat voor type informatie het is, zoals film of tekst”

– “Ik vind het een duidelijke opzet met een zeer werkbaar hoofdmenu met diverse subkeuzes. De kleuren maken het helder en duidelijk om in te werken.”

Uit een inventarisatie van de NDF blijkt dat zorgverleners grote behoefte hebben aan bundeling van – bij voorkeur eenvoudig – betrouwbaar ondersteuningsmateriaal voor deze kwetsbare doelgroepen, met veel plaatjes en in meerdere talen. De NDF wil voorzien in deze behoefte: de praktische website heeft een heldere structuur en een verrassend rijk aanbod van informatie en materialen waar zorgverleners direct hun voordeel mee kunnen doen. Diversiteitindiabetes.nl kent zes categorieën: Meepraten en beslissen, Medische voorlichting, Zelfmanagement, Migranten en laaggeletterden, Leefstijl en Relevante organisaties. Binnen de categorieën is de informatie onderverdeeld in o.a. de secties Materialen voor in de spreekkamer en Achtergrondinformatie.

De informatie is verzameld en inhoudelijk beoordeeld met en door het diabetesveld waaronder praktijkondersteuners, internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten. Ook de Jan van Ooijenstichting – experts op het gebied van lage gezondheidsvaardigheden – is bij de totstandkoming van de site betrokken. Novo Nordisk is maatschappelijk partner van deze website.

Grondige update PratenPlaten!
Speciaal  voor deze website is een succesnummer uit het verleden geactualiseerd: de map ‘PratenPlaten over diabetes’. De map bevat visueel materiaal voor voorlichting aan migranten en laaggeletterde patiënten met diabetes, met teksten geschreven in eenvoudig Nederlands. Samen met zorgverleners werd de map zorgvuldig doorgenomen, nieuwe inzichten toegevoegd en de structuur verduidelijkt. Het materiaal, ooit in print, wordt nu digitaal aangeboden, geïntegreerd binnen de verschillende rubrieken. En als één, makkelijk te printen PDF. De actualisatie is mede mogelijk gemaakt door het Diabetes Fonds.

“Ontzettend leuk en bruikbaar van opzet. Zeker ook handig voor Nederlandse mensen met taalachterstand” en “Het ziet er geweldig uit!” aldus een POH-er en diëtist uit Amsterdam in hun eerste reactie.

Over diabetes en diversiteit bij de NDF
Vanuit haar ambitie om de best mogelijke kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes te realiseren, heeft de NDF het thema ‘Diabetes en diversiteit’ benoemd als een programmalijn in haar meerjarenbeleidsplan. De Jan van Ooijenstichting is hierbij een vaste samenwerkingspartner. Met de programmalijn focust de NDF op de ondersteuning van mensen met diabetes met een kwetsbare positie in de samenleving. Zij vallen vaak tussen wal en schip omdat de huidige zorg en het hieraan gerelateerde ondersteuningsaanbod veelal gericht is op de blanke, redelijk tot goed opgeleide, volwassen Nederlander. Echter, wanneer wordt gekeken naar de cijfers over diabetes type 2 kan gesteld worden dat deze aandoening bovengemiddeld voorkomt bij mensen met een lage sociaal economische status, ouderen en mensen van een niet westerse-afkomst. Ook bij kinderen neemt diabetes type 2 toe. Bij deze groepen speelt daarnaast laaggeletterdheid een aanzienlijke rol, mensen begrijpen de aan hen verstrekte informatie onvoldoende waardoor zij deze niet adequaat kunnen verwerken en/of toepassen. Wat een direct negatief effect heeft op het succes van de behandeling en ondersteuning. De NDF ontwikkelt ondersteuningsaanbod op maat om hierin verandering te brengen, zowel voor de behandelaar als voor de (potentiële) patiënt met diabetes. De website diversiteitindiabetes.nl en PratenPlaten zijn hiervan voorbeelden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *