Alliance Healthcare en Nyenrode lanceren uniek programma voor apothekers

Alliance Healthcare Nederland en Nyenrode Business Universiteit hebben in nauwe samenwerking een uniek programma ontwikkeld speciaal voor apothekers met als uitgangspunt de veranderende rol van de ondernemende apotheker. Dit leiderschapsprogramma is een ambitieus leer- en ontwikkelprogramma, en bevat diverse modules gericht op persoonlijke ontwikkeling en bedrijfskundige kennis. Begin dit jaar is de eerste groep van start gegaan.

De Nederlandse zorgmarkt is op vele fronten in beweging. De eisen die aan de farmaceutische zorg worden gesteld zijn hoog en veranderen in snel tempo. Apothekers worden uitgedaagd in deze veranderende omgeving zich van hun meest ondernemende kant te laten zien. En de consument pakt een steeds actievere rol in de zorg voor zijn of haar gezondheid. Dit vraagt om een andere aanpak en nieuwe business modellen. Het gaat meer dan ooit om het realiseren van toegevoegde waarde voor de consument, apotheken, zorgverzekeraars en leveranciers. Deze ontwikkelingen staan in het programma centraal; wendbaar zijn voor de toekomst.

PharmacyPharmacy Management Development Program
Dit programma maakt een belangrijk onderdeel uit van het ontwikkelingsaanbod van Alliance Healthcare. De opleiding is ontstaan vanuit een behoefte van veel afgestudeerde apothekers aan management- en organisatievaardigheden, na afronding van een reguliere universitaire opleiding Farmacie. Het programma versnelt en versterkt de transitie in de gezondheidszorg.
Arvid Manneke, Managing Director Alliance Healthcare Nederland: “Door het combineren van vakinhoudelijk mentorschap en ondernemend leiderschap, kan de apotheker beter inspelen op het spanningsveld tussen maatschappelijke functie en bedrijfseconomische werkelijkheid. De apotheker is vanuit zijn of haar kennis, organisatievermogen, locatie in de wijk en beschikbaarheid van middelen, producten en diensten fantastisch is gepositioneerd om een actievere rol in de gezondheidszorg in te vullen. We staan voor de uitdaging om deze transitie met elkaar te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat deze opleiding daaraan een waardevolle bijdrage levert.”
Selma Spaas, Program Manager Executive Programs op Nyenrode Business Universiteit, vult aan: “De ambitie van Alliance Healthcare sluit goed aan bij onze uitgangspunten. In onze Nyenrode-programma’s bieden we theoretische kaders gekoppeld aan relevante thema’s, waarin we zoeken naar de toepassing in de praktijk. Deelnemende apothekers werken met een persoonlijk bedrijfsplan, waarin ze de aangereikte handvatten direct toepassen en vanuit een ondernemende blik naar hun apotheek kijken. Op dit moment zien we internationaal vanuit organisaties die gerelateerd zijn aan de gezondheidszorg een toenemende behoefte om een meer bedrijfsmatige blik te ontwikkelen. Nyenrode Business Universiteit speelt daar op in met haar opleidingsaanbod.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *