Aangepast advies voor gebruiksters morning-afterpil die ook andere medicatie gebruiken

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vraagt uw aandacht voor het volgende:

Vrouwen die medicijnen tegen epilepsie, tuberculose of hiv, of die sint-janskruid gebruiken, moeten extra opletten bij het gebruik van de morning-afterpil.

Dit geldt ook als deze middelen in de afgelopen 4 weken zijn gebruikt.
Het advies voor deze vrouwen die een morning-afterpil met levonorgestrel* willen gebruiken is nu als volgt:
• Laat binnen 5 dagen een koperspiraaltje (morning-afterspiraaltje) plaatsen door een arts, en gebruik de morning-afterpil niet.
• Als een vrouw dit niet wil of kan: neem binnen 72 uur dan het dubbele aantal tabletten van de morning-afterpil met de stof levonorgestrel (dus op hetzelfde moment alle tabletten innemen).
– Overleg na inname zo snel mogelijk met een arts om een zwangerschap uit te sluiten. De arts kan verder advies geven over betrouwbare manieren om een zwangerschap te voorkomen.

De bijsluiter en verpakking worden met deze informatie aangepast. Het aangepaste advies volgt op een Europese herbeoordeling.

In de productinformatie van de andere morning-afterpil met de stof ulipristalacetaat (ellaOne) wordt gelijktijdig gebruik van ellaOne met bepaalde medicijnen tegen epilepsie, tuberculose of hiv, of sint-janskruid niet aanbevolen.

Meer informatie over de medicijnen waarvoor het advies geldt
• Epilepsie middelen zoals barbituraten, primidone, fenytoïne of carbamazepine
• Tuberculose middelen zoals rifampicine, rifabutine
• Hiv middelen zoals ritonavir, efavirenz
• Griseofulvine, dat wordt gebruikt bij schimmelinfecties
• Kruidenmiddelen met sint-janskruid (Hypericum perforatum)

Waarom dit advies?
Gebruik van deze middelen vermindert de werkzaamheid van de morning-afterpil met levonorgestrel. Een verdubbeling van het aantal tabletten kan dit effect tegen gaan. Het heeft echter de voorkeur om een koperspiraaltje door een arts te laten plaatsen. Dit laatste kan tot 5 dagen na de onbeschermde geslachtsgemeenschap, en geeft bijna 100% bescherming tegen zwangerschap.

De morning-afterpil met levonorgestrel is zonder recept bij de drogist en apotheek verkrijgbaar.

* Merknamen waaronder morning-afterpillen met levonorgestrel op de markt zijn: Postinor, NorLevo, Isteranda, Levonorgestrel Actavis, Tansy, Etiyone, Halyone en Levonorgestrel Teva.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *