Zelfzorg belangrijker dan ooit

Begin juni nam Neprofarm deel aan het AESGP congres in Brussel, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Europese brancheorganisatie voor zelfzorg. Experts, beleidsmakers en stakeholders bespraken de belangrijkste ontwikkelingen en trends in zelfzorg.

Trends en ontwikkelingen
Er werd aandacht besteed aan veranderingen in de gezondheidszorg, de veranderende houding van mensen ten opzichte van gezondheid en zelfzorg, duurzaamheid en de toenemende digitalisering. Neprofarm leverde een inhoudelijke bijdrage over veilige voedingssupplementen en verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen.

Veranderingen in de gezondheidszorg
De druk op de eerstelijnszorg neemt toe en Europa staat voor de uitdaging om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Zelfzorg kan hierbij een belangrijke rol spelen. Zonder zelfzorg zouden er in Europa 120.000 extra huisartsen nodig zijn, of elke huisarts zou 2,4 uur langer per dag moeten werken. Het is daarom essentieel dat gepersonaliseerde zelfzorg een volwaardig onderdeel wordt van het moderne zorgstelsel.

Meer zelfregie over gezondheid
Mensen willen meer zelfregie over hun welzijn. Zelfzorg kan hierin voorzien door betrouwbare informatie en advies op maat te bieden.

Wet- en regelgeving
Binnen de complexe wet- en regelgeving rondom zelfzorgmiddelen moet het belang van de patiënt/consument centraal staan. Dit vraagt om bredere toegankelijkheid en beschikbaarheid van zelfzorgmiddelen, bijvoorbeeld door meer receptgeneesmiddelen vrij verkrijgbaar te maken. Een Europees kwaliteitssysteem is nodig voor de veiligheid van voedingssupplementen. De NVWA is hier in Nederland al mee gestart en gaf een toelichting op hun activiteiten tijdens het congres.

Duurzaamheid en digitalisering
Duurzaamheid vraagt om zorgvuldige afwegingen wanneer het belang van de patiënt/consument in het geding kom. Bijvoorbeeld door maatregelen die de kwaliteit of beschikbaarheid van zelfzorgmiddelen in gevaar brengen. Digitalisering biedt kansen voor gepersonaliseerde zelfzorg, maar vereist ook maatregelen tegen online desinformatie. De Stichting Reclame Code en de Keuringsraad presenteerden een AI-tool voor het monitoren van social media-uitingen over zelfzorgmiddelen.

De toekomst van zelfzorg
Zelfzorg is relevanter dan ooit. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen samenwerken om gepersonaliseerde zelfzorg een volwaardig onderdeel te maken van een duurzaam zorgstelsel in Europa. Neprofarm en AESGP blijven zich hiervoor inzetten.

Bron: Neprofarm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *