Noxafil tabletten en suspensie niet uitwisselen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vraagt uw aandacht voor het volgende:

Tabletten van het geneesmiddel posaconazol (Noxafil) zijn niet uitwisselbaar met de suspensie van hetzelfde middel. Overstappen van de tabletten naar de suspensie, of andersom, kan zorgen voor een ongewenste over- of onderdosering. Dit betekent dat er ernstige bijwerkingen of onvoldoende werkzaamheid kunnen optreden.

Posaconazol wordt gebruikt om een groot aantal verschillende schimmelinfecties te voorkómen en te behandelen.

Farmaceutische vorm op voorschrift vermelden
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen om bij behandeling met posaconazol op elk medisch voorschrift specifiek de farmaceutische vorm te vermelden. Apothekers moeten er voor zorgen dat de juiste farmaceutische vorm wordt verstrekt. Zo moet voorkomen worden dat de tabletten en suspensie niet afwisselend worden uitgegeven.

De productinformatie (bijsluiter en SmPC) wordt met bovenstaande informatie aangepast.

De firma MSD BV heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogeheten Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar hematologen, oncologen, infectieziekten specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch farmacologen, microbiologen en internisten.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Bron: CBG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *