Minister Schippers sluit eerste akkoord voor paramedische zorg

Ondertekening 1
Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg. Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten) hebben vandaag samen met minister Edith Schippers (VWS) hun handtekening gezet onder de afspraken. Het akkoord geldt voor 2017 en 2018, maar de acties die zijn afgesproken lopen wel door in de jaren daarna. Het ministerie stelt hiervoor in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. In de paramedische zorg zijn ongeveer 30.000 zorgverleners werkzaam. 

‘Dit akkoord is een heel belangrijke stap in het vergroten van vertrouwen in elkaar,’ aldus Minister Schippers: ‘Door dit akkoord krijgen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars meer inzicht in de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd zijn zorgverleners veel minder tijd kwijt door uniformering van eisen en bepalingen.’

De afspraken
Het hoofdlijnenakkoord bevat afspraken over drie hoofdthema’s: kwaliteit, contractering en vermindering regeldruk.

 • Kwaliteitsverbetering en transparantie worden gestimuleerd via bekostiging,  VWS investeert in de doorontwikkeling van een kwaliteitssysteem paramedische zorg
 • Er komt een inventarisatie van de  substitutiemogelijkheden naar paramedische zorg Onderzoek naar nut en effectiviteit paramedische zorge: een meerjarig onderzoeksprogramma wordt voorbereid en ondergebracht bij  ZonMW
 • Het contracteerproces wordt gemonitord door NZa
 • Onderzoek naar een andere bekostigingssystematiek wordt uitgevoerd door de  NZa
 • NZA bespreekt klachten over contractering met zorgverzekeraars
 • Algemene bepalingen contracten worden geüniformeerd, inclusief declaratieparagraaf
 • (eerste resultaten al bij inkoop 2018)
 • Er komt een Informatiestandaard gegevensuitwisseling tussen paramedici en verwijzers
 • DCSPH-criteria worden geüniformeerd (diagnosecodes), mogelijkheden voor een nieuw systeem worden onderzocht
 • Klantervaringsonderzoek (PREM) wordt ontwikkeld en geüniformeerd
 • Behandelindex wordt voor zover van toepassing geüniformeerd en gevalideerd Directe toegankelijkheid blijft gewaarborgd (onderzoek VWS naar toepassing)
 • Verwijzing wordt geüniformeerd (lijst met minimale gegevens inmiddels klaar)
 • De 15 grootste administratieve lasten worden opgelost

Belang van het akkoord
Afgelopen half jaar hebben alle partijen hard gewerkt aan het akkoord.  Anja Evers, voorzitter van het Paramedisch Platform Nederland, onderstreept het belang van het akkoord: “Niet alleen geven  de afspraken duidelijkheid  over wat we van elkaar verwachten en in welke richtingen we oplossingen voor knelpunten kunnen vinden, het geeft ook het belang van paramedische zorg aan.  De komende anderhalf jaar gaan we gezamenlijk, patiënten, verzekeraars en paramedici aan de slag. De rol van het Ministerie is daarbij van groot belang.”

Informatie over PPN
Deze beroepsorganisaties vormen het Paramedisch Platform Nederland:
EN (Ergotherapie Nederland)
NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten)
NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten)
NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *