Let op ouderen en medicijngebruik

Ouderen die veel medicijnen gebruiken, weten vaak niet waarom ze die pillen slikken. Dat draagt eraan bij dat ze die geneesmiddelen niet regelmatig gebruiken, blijkt uit onderzoek van Maastricht University onder Zuid-Limburgse ouderen.  Dit kan ook van invloed zijn op jouw advies in de drogisterij.

Weinig kennis

De onderzoekers betrokken 754 ouderen die veel medicijnen gebruiken in hun onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de ouderen was ruim 73 jaar en ze gebruikten gemiddeld meer dan negen door artsen voorgeschreven medicijnen en één zelfzorgmiddel. Maar 15 procent van ouderen uit het onderzoek wist van alle medicijnen die ze slikten waarom dat was. Naarmate ouderen meer medicijnen voorgeschreven krijgen, hebben ze minder kennis over de aandoeningen waarvoor ze die moeten nemen en laten ze die ook vaker staan. Vooral 80-plussers en mannen weten weinig over de redenen voor hun medicijngebruik. Opleidingsniveau speelt blijkens de resultaten van het onderzoek geen rol bij de kennis over de voorgeschreven geneesmiddelen.

Interacties met zelfzorg
Onvoldoende kennis over de redenen voor medicijngebruik kan leiden tot het niet slikken van de middelen. Omgekeerd geldt dat meer kennis de therapietrouw kan stimuleren. Maar als ouderen niet weten wat ze slikken, kan dit ook zorgen voor vervelende interacties met zelfzorggeneesmiddelen. Vooral bij NSAID’s neemt de kans op interacties toe als een klant ook receptgeneesmiddelen gebruikt, zeker als hij dit niet precies weet. Vraag daarom extra door bij advies over pijnstillers bij ouderen en verwijs zo nodig door naar de huisarts.

Bron: CBD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *