Huisartsen zijn marktwerking in zorg zat

Huisartsen hebben het helemaal gehad met de grote zorgverzekeraars. Ze vinden dat deze veel te veel macht hebben en dat de politiek moet ingrijpen om de enorme marktwerking te stoppen. Een kleine groep huisartsen dreigt geen nieuwe contracten met zorgverzekeraars af te sluiten als de situatie zo blijft.

De verenigde huisartsen die ontevreden zijn hebben gisterennacht een manifest op de deur van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gespijkerd. Huisartsen op andere plekken in het land hebben hetzelfde gedaan bij de kantoren van grote zorgverzekeraars. Ze willen daarmee hun onvrede uiten over de huidige gang van zaken in de zorgwereld. Ze zijn van mening dat er veel te veel onnodige concurrentie is en dat samenwerking worden gehinderd. Ook willen zij dat de regeling met mededingingsautoriteit ACM wordt aangepast. Huisartsen mogen nu niet gezamenlijk onderhandelen met zorgverzekeraars omdat dit volgens ACM tot kartelvorming kan leiden. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft aangegeven achter de huisartsen te staan.

Bron: Telegraaf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *