DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist

DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste online verkopers in Nederland. DeOnlineDrogist.nl stijgt – ten opzichte van verleden jaar – van plaats 78 naar 60.

Voor de vierde keer op rij staat DeOnlineDrogist.nl in de Twinkle100. Daarnaast mag het bedrijf zich sinds 2014 marktleider noemen in de verkoop van drogisterij-artikelen via het web. Arno Engberts, Directeur Sales van DeOnlineDrogist.nl, is trots op de prolongatie: ‘Het is een teken dat we een goed en gezond bedrijf zijn, daar werken we dan ook elke dag hard voor. De stijging binnen de top-100 geeft verder aan dat er nog een flinke groei zit in de online verkoop van drogisterij-artikelen.’

Een snelle en bereikbare klantenservice vormt het speerpunt van het bedrijf, vandaar dat men continu op zoek is naar verbeteringen en innovaties op dit vlak. Het team van de klantenservice bestaat uitsluitend uit gediplomeerde drogisten, waarbij er binnen de verschillende vakgebieden op drogisterij-gebied (denk aan voeding, verzorging, suppletie) experts zijn opgeleid. Het investeren in service en advies wordt gewaardeerd. Meer dan 37.000 klanten hebben DeOnlineDrogist.nl beoordeeld met (gemiddeld) een negen.

Engberts zette DeOnlineDrogist.nl in 2007 op, samen met twee vrienden uit de regio Alkmaar. Het idee van de Noord-Hollanders bleek de juiste snaar te raken, want binnen luttele jaren groeide het bedrijf uit tot de grootste 100%-online drogist. Engberts: ‘Dat hadden we natuurlijk nooit gedacht toen we negen jaar geleden begonnen. We zijn ontzettend vereerd met het vertrouwen dat zoveel mensen in ons hebben.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *