CBD publiceert Jaarbericht CBD 2014

In het jaarbericht 2014 kijkt het CBD terug op een turbulent jaar waarin veel is gebeurd en diverse stappen zijn gezet om de belangen van de drogist optimaal te behartigen. Het bericht is te downloaden op www.drogistensite.nl bij publicaties.
De consument wordt steeds meer ‘manager van eigen gezondheid’, waardoor er een groter beroep wordt gedaan op zelfzorg én de rol van de drogist als schakel in de gezondheidszorg belangrijker wordt. Hier liggen kansen voor de drogist wanneer deze zich voldoende kan onderscheiden van de apotheek en de supermarkt. “De drogist kan bij eenvoudige zelfzorgvragen de huisartsen ontlasten. Daarnaast kan de drogist als laagdrempelig, klantvriendelijk en deskundig verkoopkanaal de klant helpen met goed persoonlijk advies en waar nodig doorverwijzen naar de huisarts,” aldus Marten Hummel, directeur van het CBD.

bestuur cbd 2015klhres

Het huidige bestuur van het CBD.

De kansen voor de drogist kunnen we alleen verzilveren als we voldoende vertrouwen krijgen van de buitenwereld: consumenten en zorgverleners moeten onze meerwaarde zelf ervaren. Het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg heeft hierin een centrale rol. Vanuit dit keurmerk ligt er een continue focus op kwaliteit van advies, door certificering, scholing en nascholing. Ook in 2014 zijn er op dit vlak belangrijke stappen gezet.
• Bedrijven werken doorlopend aan de kwaliteit van het advies en verantwoorde verkoop zelfzorggeneesmiddelen: aantal drogisten met keurmerk erkend specialist in zelfzorg neemt steeds verder toe.
• Er zijn nieuwe advieskaarten ontwikkeld die de drogist nog beter ondersteunen op de winkelvloer,
• Er wordt gewerkt aan een nieuw digitaal nascholingsplatform dat optimaal aansluit bij de informatiebehoefte van de drogisten. Daarbij hoort ook een digitale nieuwsbrief die de drogisten direct bijpraat over de nieuwe producten in het schap.
• Om goed zelfzorgadvies op een leuke manier te stimuleren wordt er jaarlijks de verkiezing Beste Zelfzorgadviseur georganiseerd. In 2014 werd deze titel gewonnen door Linda Harms van Trekpleister Zoetermeer.
Schakel in de gezondheidszorg
Om partijen in de zorg te attenderen op de mogelijkheden van de drogist als serieuze partij in de gezondheidszorg, heeft het CBD deze partijen afgelopen jaar actief benaderd. Zo organiseerde het CBD het drukbezochte zelfzorgcongres in het voorjaar van 2014. Uit dat congres is een taskforce voortgekomen met partijen uit de handel, industrie en zorg, die de ideeën van het congres verder gaat uitwerken. Daarnaast werkt het CBD in samenspraak met de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan een richtlijn voor online verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. Deze richtlijn is een vertaling van de geneesmiddelenwet naar een online omgeving. Belangrijk, niet alleen om ook online verantwoorde zorg te kunnen bieden, maar ook met het oog op gelijke regels voor alle online aanbieders van geneesmiddelen.

Richting de consument is en actief pr-beleid gevoerd om de Erkend Specialist in Zelfzorg op de kaart te zetten als dé plek waar je naartoe gaat voor goed advies over zelfzorg. Twee grote voorlichtingscampagnes werden er georganiseerd: een campagne over bijwerkingen in samenwerking met bijwerkingencentrum Lareb en een campagne over geneesmiddelengebruik bij kinderen in samenwerking met het IVM. Daarnaast heeft de Beste Zelfzorgadviseur van het jaar een adviesrubriek over zelfzorg in consumentenblad Santé, waarmee ze haar vakkennis laat zien en duidelijk maakt met welke vragen je bij een drogist terecht kunt.

Belangenbehartiging
Het CBD vertegenwoordigt de belangen van de branche in diverse platforms, bijvoorbeeld in de werkgroep biociden. In 2014 heeft deze werkgroep bijvoorbeeld weten te voorkomen dat biociden enkel nog van achter de toonbank verkocht mogen worden.

Kenniscentrum
Als ondernemer moet je op de hoogte blijven van alles wat van belang is voor je bedrijfsvoering. Als kenniscentrum voor de branche gaf CBD in 2014 informatie over o.a. nieuwe wetgeving, arbeidszaken, maar ook vakinhoudelijk nieuws dat verspreid wordt via de nieuwsbrief Zelfzorg Info en de vakbladen.

Blik op 2015
Voor de komende jaren heeft het CBD een duidelijke ambitie: een volwaardige rol van de drogist in de zorgketen. “Consumenten en zorgverleners moeten meer gebruik maken van de mogelijkheden van drogist: laagdrempelig, altijd een drogist in de buurt, ruime openingstijden, deskundig advies voorhanden en een ruim assortiment. Komend jaar worden de eerste stappen gezet om deze ambitie te verwezenlijken”, geeft Hummel aan. Het eerste project dat op stapel staat is een proeftuin voor een betere afstemming in de samenwerking van zorgverleners op lokaal niveau. Ook de afstemming van de adviesstandaarden van huisarts en drogisten staat op het wensenlijstje, zodat de consument overal hetzelfde advies krijgt. Tevens zal, in samenwerking met IVM, het adviesprotocol in de winkel doorontwikkeld worden zodat we de consument nog betere service kunnen bieden. Kortom, ook in 2015 blijft het CBD werken aan projecten waarbij wij als drogisten onze meerwaarde kunnen laten zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *