Burgerhulpverlener verandert in first responder HartslagNu

HartslagNu heeft samen met de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en Ambulancezorg Nederland een nieuw Kwaliteitskader voor first responders in de reanimatiezorg opgesteld. Er zijn steeds vaker meerdere first responders betrokken bij een reanimatie, daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over onder meer de samenwerking bij het slachtoffer. 

Inzet van first responders bij een reanimatie
Bij meldingen van een reanimatie worden first responders gealarmeerd door de meldkamers ambulancezorg (MKA). Deze first responders zijn bijvoorbeeld verbonden aan HartslagNu als burgerhulpverlener, werken bij de brandweer of politie. Daarom praten we vanaf nu niet meer over burgerhulpverleners maar over first responders HartslagNu. Al deze first responders zijn gelijk aan elkaar, er is geen verschil in rangorde. De first responders zorgen zo snel mogelijk voor de start van de reanimatie, bijvoorbeeld op straat, sportvelden, of in woonwijken. First responders beginnen met basis reanimatie (BLS) of nemen deze als het nodig is over als omstanders al begonnen zijn. Zij zijn vaak sneller ter plaatse dan de ambulanceteams en zo wordt de reanimatie zo snel mogelijk gestart. Als een andere first responder is gestart met reanimeren en iemand anders arriveert later, vraag je ‘Waar kan ik bijdragen?’ Dit kan betekenen dat je op een later moment nodig bent bij de reanimatie. Of dat je de taak krijgt om op een andere plek dan bij het slachtoffer iets te betekenen. Bijvoorbeeld het troosten van familieleden of zorgen dat de ambulances veilig kunnen arriveren en het ambulanceteam haar werk goed kan uitvoeren. Dit alles helpt bij een goede coördinatie van de reanimatie! En door goed samen te werken met het juiste aantal first responders en gelijke behandeling van elkaar is de kans op overleving voor het slachtoffer het grootst.

Presentatie van het Kwaliteitskader
Op het NRR-congres van 20 maart jl. is het nieuwe Kwaliteitskader gepresenteerd! HartslagNu organiseert binnenkort een webinar voor aangesloten stichtingen en verenigingen. De implementatie in de ambulancezorg wordt regionaal opgepakt door de RAV of MKA. De NRR brengt alle aangesloten reanimatie-instructeurs op de hoogte van het nieuwe kader.

Wil je het hele kwaliteitskader lezen, ga dan naar de website.

Mocht je vragen hebben over dit bericht, mail dan je vraag naar info@hartslagnu.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *