Blockchain moet zorgen voor minder administratieve rompslomp in de zorg


In Nederland is ‘s werelds eerste blockchainbaby geboren. Sinds vorige week houdt zorgverzekeraar VGZ de administratie van de kraamzorg bij met de technologie die ten grondslag ligt aan de cryptomunt bitcoin. De nieuwe aanpak moet leiden tot lagere kosten voor de verzekeraar en de administratieve druk voor zorgverleners verminderen.

Via de app MijnZorgLog wordt de controle van de gewerkte uren van de kraamhulp, de verwerking ervan en de financiële afwikkeling zonder tussenkomst van derden bijgehouden. Dit moet zorgen voor een soepeler afwikkeling van declaraties. Gezinnen met een pasgeboren baby kunnen alles in de app controleren en pas daarna wordt de zorg gedeclareerd. ‘In de oude situatie moest nog een nacontrole van een declaratie plaatsvinden’ zegt Dennis Verschuren, woordvoerder van VGZ. ‘Dan werd aan de patiënt gevraagd of zij de zorg ook echt hadden ontvangen.’

Een blockchain bestaat uit een keten van in de computer of op internet vastgelegde en samengevoegde gegevens, blokken (blocks) genoemd. Op alle computers in een netwerk staat exact dezelfde informatie, over bijvoorbeeld transacties. In tegenstelling tot een normale database, waarbij de gegevens op één plek staan. Bij blockchain is er meer onderling vertrouwen en het is veiliger. Voor zorgaanbieders betekent dit veel minder administratie die alle handelingen moet verantwoorden.

De app is ontwikkeld in opdracht van het Zorginstituut Nederland, dat een proefproject uitschreef voor een blockchain-applicatie voor langlopende zorg. VGZ haakte aan, omdat de zorgverzekeraar zelf ook al langer bezig was om te onderzoeken wat blockchain voor de zorg kon betekenen. Het systeem is goedgekeurd door het bureau van de Landsadvocaat Pels Rijcken. De Landsadvocaat houdt toezicht op privacy en veiligheid in de zorg.

Als de proef slaagt, dan kan de toepassing worden gebruikt op alle vormen van zorg waarbij met de registratie van uren wordt gewerkt, zoals de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg. Hoewel de app nadrukkelijk gebouwd is op de fundamenten van blockchain, merkt de gebruiker daar niets van. De technologie draait op de achtergrond.

Volgens betrokkenen is de app uniek in de wereld, maar VGZ wil waken voor te hoge verwachtingen. Verschuren: ‘Het gaat er ons om dat we een manier vinden om de administratieve lasten te verlagen. Als dat met blockchain kan, is het geweldig. Maar het kan natuurlijk ook op een andere manier.’ Het Zorginstituut hoopt dat de techniek goed werkt en verder kan groeien naar andere deelsectoren in de zorg. Experts uit de blockchaingemeenschap zien juist relatief eenvoudige oplossingen zoals MijnZorgLog als kansrijk. Het is een manier om ervaring op te doen met de technologie, zonder direct vast te lopen in zeer gecompliceerde structuren.

Bron: FD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *