Alphega apotheek Zorgmakelaar heeft als eerste een zorgovereenkomst voor 2018 gesloten.


De Alphega apotheek Zorgmakelaar, die onder meer voor Alphega apotheken, Boots apotheken en Alcura apotheek de zorgovereenkomsten met de zorgverzekeraars afsluit, is er wederom in geslaagd om als eerste met een zorgverzekeraar een contract af te sluiten voor 2018. Ook de afgelopen drie jaar was Alphega apotheek Zorgmakelaar de eerste in de markt die een afgesloten contract met een zorgverzekeraar kon melden.
Dit jaar is de eerste zorgovereenkomst afgesloten met zorgverzekeraar Menzis. Door de overeenstemming met Menzis wordt de toegankelijkheid van de farmaceutische zorg voor de klanten van bovenstaande apotheken ook de komende jaren geborgd. Alphega en Boots apotheken staan voor hoge kwaliteit van farmaceutische zorg. Door aandacht te hebben voor de belangen van zowel de apotheken als de verzekeraar is het gelukt om een overeenkomst op te zetten, waarbij de klant echt centraal staat.
Kwaliteit van zorg, kostenbeheersing en klantbeleving
De drie pijlers: kwaliteit van zorg, kostenbeheersing en klantbeleving staan centraal in de afspraken die met Menzis gemaakt zijn. Zo zijn er concrete afspraken gemaakt over onder meer de blijvende beschikbaarheid van weekleveringen (Medirol) voor apotheken, patiënten en wijkverpleging. Bovendien wordt het succesvolle therapietrouwprogramma astma/COPD, waarvan de longcheck een onderdeel is, voortgezet. Evenals de landelijke set Medisch Farmaceutische Beslisregels die een belangrijk onderdeel vormen in de zorg rondom de patiënt. Menzis geeft hiermee concrete invulling aan haar visie om apotheken te betalen voor zorg.
Zowel Menzis als de Alphega apotheek Zorgmakelaar onderschrijven dat het programma en de afspraken passen in de gezamenlijke visie, waarbij kwaliteit van zorg, kostenbeheersing en klantbeleving centraal staan. Hierbij worden de kennis en kunde van de apotheker, de zorgverlener in de eerste lijn en de zorgverzekeraar optimaal benut en draait de zorg om de belangen van de klant.
Over de Alphega apotheek Zorgmakelaar 
Een zorgmakelaar onderhandelt met zorgverzekeraars over zorgcontracten voor apothekers. In een zorgcontract worden vergoedingen afgesproken voor zorgtaken die voor klanten van een zorgverzekeraar worden uitgevoerd. De aangesloten apotheken kunnen vervolgens zelf bepalen of zij toetreden tot de gemaakte afspraken. Daarmee profiteren apothekers, zorgverzekeraars en patiënten van de kracht en de kennis van het collectief. Steeds meer zelfstandige apothekers maken gebruik van een Zorgmakelaar. Lees meer op www.alphega-apotheek.nl/zorgmakelaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *